Điểm QTHT- Điểm thi học kỳ 2 năm 2018- 2019

0
1067
STT Tên học phần Nhóm Số TC ĐIỂM THI ĐIỂM QTHT
1 Bản đồ học 2 2 XEM XEM
2 Hệ thống thông tin nhà đất 1 3 XEM XEM
3 Pháp luật đất đai 1 2 XEM XEM
4 Nhà nước và pháp luật 2 2 XEM XEM
5 Định giá bất động sản 1 2 XEM XEM
6 Hệ thống định vị toàn cầu 1 2 XEM XEM
7 Nhà nước và pháp luật 7 2 XEM XEM
8 Định giá đất đai và bất động sản 1 4 XEM XEM
9 Hệ thống thông tin địa lý 3 3 XEM XEM
10 Nhà nước và pháp luật 10 2 XEM XEM
11 Trắc địa 1 4 XEM XEM
12 Kinh tế đất 2 2 XEM XEM
13 Trắc địa 2 4 XEM XEM
15 ĐKTK đất đai và bất động sản 1 2 XEM XEM
16 Bản đồ học 1 2 XEM XEM
17 Kiến trúc cảnh quan đô thị 1 2 XEM XEM
18 Quy hoạch sử dụng đất 1 4 XEM XEM
19 Nhà nước và pháp luật 1 2 XEM XEM
20 Quy hoạch sử dụng đất 2 4 XEM XEM
21 Nhà nước và pháp luật 6 2 XEM XEM
22 QH đô thị và khu dân cư NT 2 3 XEM XEM
23 Trắc địa 2 4 XEM XEM
25 Định giá đất 1 2 XEM XEM
26 Nhà nước và pháp luật 9 2 XEM XEM
27 Nhà nước và pháp luật 8 2 XEM XEM
28 Quy hoạch tổng thể 1 4 XEM XEM
29 Nhà nước và pháp luật 4 2 XEM XEM
30 Quản lý nguồn nước 1 2 XEM XEM
32 Trắc địa 1 4 XEM XEM
33 Nhà nước và pháp luật 5 2 XEM XEM
34 PT thị trường bất động sản 1 2 XEM XEM
35 Thị trường bất động sản 1 2 XEM XEM
36 Tin học CN quản lý đất đai 1 3 XEM XEM
38 Bản đồ địa chính 1 2 XEM XEM
40 Kinh tế đất 1 2 XEM XEM
41 Nhà nước và pháp luật 3 2 XEM XEM
42 Luật quy hoạch đô thị 1 2 XEM XEM
43 Thị trường bất động sản (LT52) 1 2 XEM XEM
44 QH đô thị và khu dân cư NT 1 3 XEM XEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here