Điểm QTHT & Điểm Thi – Học kỳ I (2023- 2024)

0
7212

BÍ QUYẾT ĐỂ ÔN THI CUỐI KỲ HIỆU QUẢ

HỌC ĐẠI HỌC THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO

Tên học phần Nhóm Điểm QTHT Điểm thi
Bản đồ học 01 Xem Xem
Bản đồ học 02 Xem Xem
Đánh giá đất 01 Xem Xem
Đánh giá đất 02 Xem Xem
Đánh giá tác động môi trường 02 Xem Xem
Đấu thầu trong đầu tư 01 Xem Xem
Địa lý kinh tế 02 Xem Xem
Địa lý kinh tế 03 Xem Xem
Địa lý kinh tế 01 Xem Xem
Định giá đất và bất động sản 01 Xem Xem
Định giá đất và bất động sản 02 Xem Xem
ĐKTK đất đai và bất động sản 01 Xem Xem
ĐKTK đất đai và bất động sản 02 Xem Xem
ĐKTK đất đai và bất động sản 03 Xem Xem
Hệ thống định vị toàn cầu 01 Xem Xem
Hệ thống định vị toàn cầu 02 Xem Xem
Hệ thống thông tin địa lý 02 Xem Xem
Hệ thống thông tin địa lý 01 Xem Xem
Hệ thống thông tin nhà đất 01 Xem Xem
Hệ thống thông tin nhà đất 02 Xem Xem
Khởi tạo doanh nghiệp 01 Xem Xem
Kinh tế đất 01 Xem Xem
Lập dự án đầu tư bất động sản 01 Xem Xem
Marketing bất động sản 01 Xem Xem
Marketing bất động sản 01 Xem Xem
Nhà nước và pháp luật 03 Xem Xem
Phân tích không gian 01 Xem Xem
Phân tích thị trường bất động sản 01 Xem Xem
Phân tích và dự báo kinh tế 01 Xem Xem
Pháp luật đất đai 03 Xem Xem
Pháp luật đất đai 02 Xem Xem
QLHC về đất đai và bất động sản 01 Xem Xem
QLMT đô thị và khu công nghiệp 01 Xem Xem
QLMT đô thị và khu công nghiệp 02 Xem Xem
Quản lý hành chính đô thị 01 Xem Xem
Quản lý thuế và lệ phí 01 Xem Xem
Quản lý xây dựng đô thị 04 Xem Xem
Quản lý xây dựng đô thị 01 Xem Xem
Quy hoạch đô thị 01 Xem Xem
Quy hoạch vùng 03 Xem Xem
Quy hoạch vùng 02 Xem Xem
Quy hoạch vùng 01 Xem Xem
Suy thoái và phục hồi đất 01 Xem Xem
Thanh tra đất đai 01 Xem Xem
Thị trường bất động sản 01 Xem Xem
Thổ nhưỡng 03 Xem Xem
Thổ nhưỡng 02 Xem Xem
Tin học ƯD trong quản lý BĐS 01 Xem Xem
Toán thống kê 03 Xem Xem
Toán thống kê 02 Xem Xem
Toán thống kê 01 Xem Xem
Trắc địa 03 Xem Xem
Trắc địa 01 Xem Xem
Trắc địa 02 Xem Xem
Xây dựng và quản lý dự án 09 Xem Xem
Xây dựng và quản lý dự án 10 Xem Xem

ĐỜI NGẮN, ĐỪNG NGỦ DÀI

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here