Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa Tài nguyên Đất & MTNN

0
709

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 STT HỌ VÀ TÊN        Chức vụ hiện nay Nhiệm vụ hội đồng
 1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ Trưởng khoa Chủ tịch
 2 TS. Lê Ngọc Phương Quý Trợ lý khoa học và đào tạo  Thư ký
 3 TS. Nguyễn Văn Bình Phó trưởng Khoa  Ủy viên
4 TS. Nguyễn Thị Hải Phó trưởng Khoa Ủy viên
5 TS. Phạm Hữu Tỵ Trưởng phòng NCHK-HTQT Ủy viên
 6 PGS.TS. Hồ Kiệt Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường Ủy viên
7 TS. Trần Thị Phượng Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin đất đao Ủy viên
8 ThS.Trần Trọng Tấn Phó Trưởng bộ môn Quy hoạch và Kinh tế đất Ủy viên

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here