Ban chủ nhiệm Khoa

0
2806

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ
Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bình
Phó trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Hải
Phó trưởng khoa

CÁC TRỢ LÝ

ThS. Trần Thị Kiều My
Thư ký – Trợ lý giáo vụ
ThS. Trần Trọng Tấn
Trợ lý khoa học và đào tạo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here