Ban chủ nhiệm Khoa

0
79

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ
Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bình
Phó trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Hải
Phó trưởng khoa

CÁC TRỢ LÝ

ThS. Trần Thị Kiều My
Thư ký – Trợ lý giáo vụ
ThS. Trần Trọng Tấn
Trợ lý khoa học và đào tạo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here