Chi bộ Khoa Tài nguyên Đất & MTNN

0
2477

CHI BỘ KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP


Bí thư Chi Bộ
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Phó Bí thư
TS. Nguyễn Thị Hải


Chi ủy viên
ThS. Trần Trọng Tấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here