Bộ môn Quản lý đất đai

0
377
TT Họ và tên Học hàm Chức danh Trình độ Chuyên môn Chức vụ/Lý lịch khoa học
BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1 Nguyễn Thị Hải

 

GVC TS Quản lý đất đai

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Chi ủy viên.
Email:nguyenthihai79@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

2 Trần Trọng Tấn

 

GV ThS Quản lý đất đai
Chức vụ: Trợ lý khoa học; Phó trưởng Bộ môn,  Chủ tịch Công đoàn Khoa TNĐ-MTNN.
Email: trantrongtan@huaf.edu.vn
3 Lê Ngọc Phương Quý

 

GV TS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email:lengocphuongquy@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
4 Hồ Kiệt PGS GVCC TS Quản lý đất đai

Chức vụ: Giảng viên
Email: hokiet@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

5 Lê Đình Huy GV ThS Trồng trọt

Chức vụ: Giảng viên (đang NCS ở Nhật)
Email: ledinhhuy@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

6 Nguyễn Thuỳ Phương GV TS Môi trường Chức vụ: Giảng viên
Email:nguyenthuyphuong@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
7 Nguyễn Phúc Khoa GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên (đang NCS ở Nhật)
Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa hoc
8 Dương Thị Thu Hà GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên, Phó CT BCH Công Đoàn Khoa TNĐ&MTNN
Email: duongthithuha@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
9 Trần Thị Minh Châu GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên, tổ trưởng tổ Công đoàn bộ môn QH&KTĐ
Email: tranthiminhchau@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học 
10 Hồ Nhật Linh GV ThS Quản lý đất đai

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư LCĐ Khoa TNĐ&MTNN
Email: lonhatlinh@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here