Giới thiệu Khoa

0
3298

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp được thành lập ngày 21/01/2005 theo quyết định số 35/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Khoa học đất và Phân bón (thành lập năm 1976) và Bộ môn Quản lý đất đai (thành lập năm 1998).

Khoa TNĐ&MTNN đảm nhận đào tạo nhân lực ngành Quản lý đất đai, Bất động sản, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ cho đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đến nay, Khoa đã đào tạo ra trường trên 3500 kỹ sư hệ chính quy, trên 1000 kỹ sư hệ vừa học vừa làm và trên 600 thạc sỹ Quản lý đất đai; nhiều trong số này đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan tài nguyên môi trường các cấp.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here