Công đoàn Khoa Tài nguyên Đất & MTNN

0
2429

Chủ tịch Công đoàn
ThS. Trần Trọng Tấn

Phó Chủ tịch Công đoàn
ThS. Nguyễn Tiến Nhật
Các ủy viên
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Trần Thị Kiều My

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here