Công đoàn Khoa Tài nguyên Đất & MTNN

0
382

Chủ tịch Công đoàn
ThS. Trần Trọng Tấn

Phó Chủ tịch Công đoàn
ThS. Dương Thị Thu Hà

Các ủy viên
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Trần Thị Kiều My

ThS. Lê Ngọc Đoàn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here