Bộ môn Bất động sản

0
315
TT Họ và tên Học hàm Chức danh Trình độ Chuyên môn* Chức vụ/Lý lịch khoa học
BỘ MÔN BẤT ĐỘNG SẢN  
1 Nguyễn Hữu Ngữ PGS GVCC TS Quản lý đất đai Chức vụ: Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ.
Email: Nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
2 Nguyễn Tiến Nhật GV ThS Quản lý đất đai (ThS) Chức vụ: Giảng viên, Phó CT Công đoàn.
Email: nguyentiennhat@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
3 Dương Quốc Nõn GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng Viên, Bí thư CĐ
Email: duongquocnon@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
4 Nguyễn Thị Nhật Linh GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư CĐ CBGV
Email: nguyenthinhatlinh@huaf.edu.vnXem lý lịch khoa học
5 Lê Hữu Ngọc Thanh GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email: lehuungocthanh@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
6 Trần Thị Ánh Tuyết NCV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: tranthianhtuyet93@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học

7 Nguyễn Văn Tiệp GV KS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên

Email:nguyenvantiep@huaf.edu.vn

8 Đàm Thị Huyền Trang GV Ths Kinh tế nông nghiệp (Đang làm NCS tại Đức)
Chức vụ: Giảng viên
Email: damthihuyentrang@huaf.edu.vnXem lý lịch khoa học
9 Nguyễn Thị Lan Hương GV ThS Kinh tế nông nghiệp (Đang làm NCS tại Đức)
Chức vụ: Giảng viên
Email: Nguyenthilanhuong@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa họchọc
10 Phạm Thị Triều Tiên GV KS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Giảng dạy và nghiên cứu: Đánh giá đất
Email: phamthitrieutien@huaf.edu.vn
11 Trần Thị Kiều My CV ThS Trồng trọt ThS. Trần Thị Kiều My
Chức vụ: Trợ lý giáo vụ khoaEmail: tranthikieumy@huaf.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here