Tiêu điểm

Đại hội Chi bộ Khoa TNĐ&MTNN nhiệm kỳ 2020-2022

Được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, chiều ngày 26/3/2020 Chi bộ Khoa TNĐ&MTNN đã...

Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Khoa TNĐ&MTNN

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội, Chi bộ Khoa TNĐ&MTNN đã lãnh đạo,...

Thông báo tạm thời nghỉ học trên lớp kể từ ngày...

Căn cứ Thông báo số 301 / ĐH - VP ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc học tập...

Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cơ sở và SV...

Trong hai ngày 2/3/2020&6/3/2020, Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa TNĐ&MTNN đã tiến hành đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp...

Seminar chuyên môn

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020, sáng ngày 25 tháng 2 năm 2020, Khoa TNĐ&MTNN đã tổ...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cơ sở và SV...

Trong hai ngày 2/3/2020&6/3/2020, Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa TNĐ&MTNN đã tiến hành đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp...