Tiêu điểm

Chuyến xe Nông Lâm – Ấm lòng quê Tết

Sáng ngày 18.1.2020, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức chương trình Xe về quê Tết 2020...

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm...

Năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) dự kiến tuyển sinh với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học...

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm...

Năm 2020, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 14.050 cho 143 ngành vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và...