TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO KHOA NĂM HỌC 2023 – 2024

Sáng ngày 25/11/2023, tại nhà Đa chức năng, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học...

Tiêu điểm

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa...

0
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) cấp trường và nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp sinh viên năm...

Hội nghị CBVC 2023

0