Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu lần thứ VII năm 2023

0
106

Ngày 15/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ Tôn vinh Tri thức Khoa học công nghệ (KHCN) tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn, được thành lập từ năm 1993 đến nay, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội từng bước được củng cố và phát triển, gồm 51 Hội thành viên, 01 Viện, 08 Trung tâm và 01 Câu lạc bộ với hơn 30.000 hội viên là các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ có tính chuyên sâu, có quá trình công tác lâu năm và tầm nhìn rộng để nghiên cứu, đóng góp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Lễ Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ là hoạt động có ý nghĩa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận công lao, tôn vinh đội ngũ Trí thức Khoa học và Công nghệ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, động viên, khích lệ đội ngũ Trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đóng góp vào công cuộc sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương đặc trưng.

17 nhà khoa học, trí thức KHCN tiêu biểu được tôn vinh

Hoạt động này đã khẳng định một lần nữa khoa học công nghệ đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội, Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch phát triển với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ gắn với trung tâm giáo dục – đào tạo và y tế chuyên sâu.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Tại lễ tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu lần thứ VII, có 17 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu được tôn vinh. Trong đó, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có 02 nhà khoa học được tôn vinh với những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học, đó là PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trưởng khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp; PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường – Giảng viên Khoa Nông học.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here