Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ hai (LMS_2024)

0
269

Theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cùng với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Cần Thơ sẽ đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ 2, năm 2024. Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 07 năm 2024 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

  1. MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

– Trao đổi về những kết quả nghiên cứu khoa học về quản lý đất đai trong thời gian qua và thảo luận hợp tác trong thời gian tới.
– Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quản lý nhà nước, giảng dạy, NCKH tại Việt Nam và trên thế giới.
Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, nhà quản lý, các Công ty, Doanh nghiệp, cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Quản lý đất đai và các ngành liên quan tham gia gửi bài. Bài toàn văn sẽ được phản biện và xuất bản trên 02 số Tạp chí Khoa học Đất (ISSN 2525-2216), được tính 0,75 điểm theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

– Phiên toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.
– Hội thảo tại các Tiểu ban: Báo cáo trực tiếp (Oral) và báo cáo treo (Poster).
– Triển lãm về hoạt động nghiên cứu, đào tạo của các Khoa/Trường đồng tổ chức Hội thảo và các Công ty, Doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản lý đất đai.

3. CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO
– Quản lý bền vững tài nguyên đất đai
– Quản lý hồ sơ địa chính trong giai đoạn hiện nay
– Phát triển quỹ đất cho phát triển kinh tế – xã hội
– Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai; một số phương pháp định giá đất
– Đô thị hóa và sử dụng đất
– Quy hoạch sử dụng đất trong thời đại công nghệ số: Cơ hội và Thách thức
– Sử dụng đất và Biến đổi khí hậu
– Ứng dụng công nghệ Trắc địa – Bản đồ trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai
– Ứng dụng Viễn thám và GIS trong quản lý và sử dụng đất
– Ô nhiễm môi trường đất và giải pháp xử lý
– Thị trường bất động sản trong bối cảnh suy thoái kinh tế
– Vướng mắc, bất cập trong quản lý đất đai ở các địa phương.

4. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

– 19/10/2023: Gửi Thông báo số 1
– 01/03/2024 – 01/04/2024: Nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt hoặc tiếng Anh không quá 250 từ).
– 02/04/2024 – 01/05/2024: Gửi Thông báo số 2, chấp nhận kết quả tóm tắt, gửi file toàn văn qua email cho Ban Tổ chức hội thảo.
– 02/05/2024 – 10/06/2024: Phản biện và gửi lại bài toàn văn đã hoàn chỉnh. Gửi thư mời Hội thảo.
– 11/06/2024 – 10/07/2024: Đăng ký tham gia Hội thảo. Hoàn chỉnh và in ấn Tạp chí Khoa học Đất.

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bài tóm tắt tham gia Hội thảo xin gửi đến địa chỉ: htqldd2024@huaf.edu.vn và ghi rõ tiêu đề Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc 2024.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS. Nguyễn Văn Bình (SĐT: 0914.193.654, Email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn). Thông tin chi tiết về Hội thảo được BTC cập nhật trên trang web: http://htqldd2024.huaf.edu.vn/

Xem chi tiết thông báo tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here