Lý lịch khoa học Cô Trần Thị Phượng

0
494

I. Thông tin cá nhân:

* Họ và tên: Trần Thị Phượng
* Sinh ngày: 1979
* Học vị: Thạc sỹ
* Chức vụ: Giảng viên-Trưởng BM
* Bộ môn: Công nghệ thông tin đất đai
* Địa chỉ nhà riêng: 54/16 Duy Tân, thành phố Huế; ĐT: 054.3831148
* Mobile: 09793831148; Email:  ttphuong.huaf@yahoo.com

II. Môn dạy, bài giảng. giáo trình:

* Môn dạy: Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống thông tin đất

III. Quá trình đào tạo:

* Bậc Đại học: Ngành Quản lý đất đai, ĐHNL Huế (2001)
* Bậc Cao học: Ngành Quản lý đất đai, ĐHNL Huế (2004)
* Bậc Tiến sĩ: Học viên Công nghệ Châu Á, Thái Lan (Đang học)

IV. Đề tài, dự án

 

 TT  Tên đề tài Năm thực hiện                       Tình trạng                                     
 1 Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin đất đai ở thành phố Huế 2005 Đã nghiệm thu
Tốt
 2 Tác động của manh mún đất đai và chính sách dồn điền đổi thửa đến sinh kế của người nông dân: trường hợp nghiên cứu ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  2007 Đã nghiệm thu

Tốt
 3 Ứng dụng GIS để xây dựng 140 bản đồ đơn vị đất và thích nghi đất đai cho 13 xã và huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị  2008 Đã nghiệm thu

Tốt
 4 Quy hoạch sử dụng đất: chính sách và thực tế. Trường hợp nghiên cứu ở xã Phú Thượng, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2008 Đã nghiệm thu
Tốt
 5 Tác động của chính sách dồn điền đổi thửa đến năng suất đất đai trên địa bàn xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2008 Đã nghiệm thu
Tốt
 6  Xây dựng thí điểm khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước khu vực sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế 2007  Đã nghiệm thu
Tốt
 7 Phát triển cơ chế tài sản dùng chung cho sinh kế bền vững và giảm nghèo khu vực ven biển 2008
2011
 Đang thực hiện
 8 Phát triển các công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên thiên nhiên khu vực vùng đồi núi Việt Nam. Trường hợp nghiên cứu ở lưu vực sông Lèn, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.  2009  Đã nghiệm thu
Tốt
 9 Xây dựng thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu LIS phục vụ đánh giá sự thích hợp đất đai cho cây trồng, quy hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai tại cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 Đang thực hiện

V. Các công trình xuất bản, bài báo:

TT  Tên bài báo, công trình  Xuất bản                  Năm       
 1 Trần Thị Phượng và công sự Đánh giá biến động quỹ đất ở và đề xuất định hướng sử dụng đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Huế T/C Khoa học ĐH Huế  2007
 2 Trần Thị Phượng Tác động của manh mún đất đai và chính sách dồn điền đổi thửa đến sinh kế của người nông dân: trường hợp nghiên cứu ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  NXB
N. nghiệp
 2008
 3 Trần Thị Phượng; Quy hoạch sử dụng đất: chính sách và thực tế. Trường hợp nghiên cứu ở xã Phú Thượng, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.  Nhà XB Đại học Huế  2009

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here