Lý lịch khoa học Thầy Phạm Hữu Tỵ

0
583

I. Thông tin cá nhân:

* Họ và tên: Phạm Hữu Tỵ
* Sinh ngày: 5/2/1978
* Học vị: Tiến sĩ
* Chức vụ: Phó trưởng khoa kiêm Trưởng BM Quản lý TN và MT – Giảng viên
* Bộ môn: Công nghệ Quản lý đất đai
* Địa chỉ nhà riêng: 63/40 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế; ĐT: 054.3897238
* Mobile: 0934810567; Email: phamhuuty@huaf.edu.vn

II. Môn dạy, bài giảng. giáo trình:

* Môn dạy: QH Quản lý nguồn nước, Hệ thống thông tin địa lý, Phương pháp tưới tiêu.

III. Quá trình đào tạo:

* Bậc Đại học: Ngành Quản lý đất đai, ĐHNL Huế (2000)
* Bậc Cao học: Khoa học ứng dụng, Đại Học Dalhousie, Canada (2008)
* Bậc Tiến sĩ: Đại học Utrech, Hà Lan (Đang học)

IV. Đề tài, dự án

 

 TT  Tên đề tài  Năm thực hiện       Tình trạng                                         
 1 Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp xã ở Việt Nam phục vụ đánh giá thích hợp đất cho cây trồng, qui hoạch sử dụng và quản lý đất đai  2008  2009  Đã nghiệm thu
Tốt
 2 Nghiên cứu xói mòn đất ở vùng đồi núi thuộc lưu vực sông Hương sử dụng số liệu viễn thám và GIS 2009
2010
Đang thực hiện
 3  Nghiên cứu qui hoạch bảo vệ xói mòn và sạt lỡ bờ sông sử dụng GIS & viễn thám ở A Lưới, TT Huế  2009
2010
Đang thực hiện
 4  Nghiên cứu rủi ro do di dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở Thừa Thiên Huế 2008 Đã nghiệm thu
Tốt
 5  Xây dựng thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu LIS phục vụ đánh giá sự thích hợp đất cho cây trồng, qui hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai tại cấp xã ở miền Trung Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu điểm ở tỉnh Thừa Thiên Huế 2008
2009
Đã nghiệm thu
Tốt

V. Các công trình xuất bản, bài báo:

TT  Tên bài báo, công trình  Xuất bản                  Năm       
 1  Phạm Hữu Tỵ; Mô phỏng rủi ro xói mòn đất vùng đồi núi sử dụng GIS và viễn thám T/C Khoa học ĐH Huế  2008
 2 Phạm Hữu Tỵ; Soil erosion risk modeling using GIS and remote sensing in upland areas  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế GIS – IDEAS  2008
 3 Phạm Hữu Tỵ; Displacement and Resettlement in hydroelectricity development: How impoverishment was managed?
 Nhà XB
Đại học Huế
 2009
 4  Hồ Kiệt, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, và cộng sự. Qui hoạch và thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản ở Phá Tam Giang, Thị trấn Thuận  an, Huyện Phú vang, Thừa Thiên Huế.
 
 Báo cáo  2001
 5  Hồ Kiệt, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, và cộng sự. Qui hoạch và thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản ở Phá Tam Giang, xã Phú  an, Huyện Phú vang, Thừa Thiên Huế.
 
  Báo cáo  2001
 6  Hồ Kiệt, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, và cộng sự. Qui hoạch và thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản ở Phá Tam Giang, xã Phú  Diên, Huyện Phú vang, Thừa Thiên Huế   Báo cáo  2001
 7  Trần Văn Nguyện, Phạm Hữu Tỵ, Lê Trọng Thực. Tăng cường năng lực sản xuất nông lâm kết hợp có định hướng thị trường ở Huyện Tiên Phước, Quảng Nam, tài trợ bởi FAO/ITALY/VIETNAM (báo cáo tư vấn tiếng anh)
 
  Báo cáo  2005
 8  Trần Văn Nguyện, Phạm Hữu Tỵ, Lê Trọng Thực, và Lê Xuân Ánh. Dự án Hỗ trợ sinh kế cho 4 huyện tỉnh Quảng Ngãi, tài trợ bởi PLAN International (Báo cáo tư vấn tiếng anh)
 
  Báo cáo  2005
 9  Steve, Phạm Hữu Tỵ, và Tâm. Báo cáo Dự án “ Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, tài trợ bởi chính phủ Phần Lan”. (tháng 3 và 4 năm 2009) (Báo cáo tư vấn tiếng anh)
 
  Báo cáo  2009

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here