Kết thúc chuyến thực tế nghề của nhóm sinh viên lớp Địa chính và quản lý đô thị tại thành phố Đồng Hới

0
54

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Nông Lâm Huế, từ ngày 11/08 đến 29/08 năm 2016, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức đưa sinh viên lớp Địa chính và quản lý đô thị Khóa 47 đi thực tế nghề nghiệp tại  thành phố Đồng Hới.

Tham gia chuyến thực tế nghề gồm có 50 sinh viên lớp Địa chính và quản lý đô thị Khóa 47 và 4 giảng viên do ThS. Nguyễn Thị Hải làm trưởng đoàn. Được sự chấp thuận và tạo điều kiện của địa phương, đoàn đã chia thành 5 nhóm đi về thực tế tại 5 phường trên địa bàn Thành phố Đồng Hới là: Đồng Phú, Đồng Sơn, Hải Thành, Hải Đình và Bắc Lý. Trong thời gian thực tế nghề, các nhóm sinh viên đã thực hiện các chuyên đề về quản lý xây dựng và nhà ở đô thị, khảo sát giá đất ở thị trường tại một số tuyến đường ở 5 phường tại Thành phố Đồng Hới.
Ngoài ra, sinh viên còn được cán bộ địa phương tạo điều kiện tiếp xúc với các công tác thực tế nghề nghiệp như các công việc tại Văn phòng đăng ký đất đai; công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác hòa giải tranh chấp đất đai… Các hoạt động này đã giúp sinh viên nâng cao được kiến thức chuyên môn cũng như đã tăng thêm tình yêu đối với nghề nghiệp sẽ làm sau khi ra trường.
 Một số hình ảnh của đoàn:

Sinh viên đang tiếp cận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên môi trường Thành phố Đồng Hới

Đoàn thực tế giao lưu bóng đá với các cán bộ địa phương 

Sinh viên được đi thực tế với các cán bộ địa chính phường Hải Thành

Nhóm sinh viên báo cáo và tặng quà lưu niệm cho địa phương thực tế tại phường Hải Đình

Nhóm Sinh viên báo cáo và tặng quá lưu niệm cho địa phương tại phường Đồng Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here