ĐIỂM KẾT THỨC HỌC PHẦN MÔN THỰC TẾ NGHỀ- LỚP VB2

0
55
STT Họ và tên Điểm QTHT Ghi
sinh viên Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4014001 Cao Lương Bằng 9.5 Chín,Năm
2 19L4014002 Phạm Tư Duy 9.3 Chín,Ba
3 19L4014003 Lê Tư Đồng 9.3 Chín,Ba
4 19L4014005 Trần Thúy Hằng 9.3 Chín,Ba
5 19L4014004 Nguyễn Thị Hạnh 9.5 Chín,Năm
6 19L4014006 Nguyễn Ngọc Hiếu 9.5 Chín, năm
7 19L4014007 Nguyễn Thị Cẩm Hoàng 9.5 Chín,Năm
8 19L4014008 Trần Thị Thanh Huyền 9.3 Chín,Ba
9 19L4014009 Phan Hoàng Phương Lan 9.5 Chín,Năm
10 19L4014010 Ngô Thị Nhật Lệ 0 Không ĐK
11 19L4014011 Nguyễn Thị Liễu 9.3 Chín,Ba
12 19L4014012 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9.5 Chín,Năm
13 19L4014013 Dương Thị Mai Ly 9.3 Chín,Ba
14 19L4014015 Lê Hoàng Nguyên 9.3 Chín,Ba
15 19L4014016 Nguyễn Như Nhân 9.3 Chín,Ba
16 19L4014017 Cao Văn Phong 9.3 Chín,Ba
17 19L4014018 Nguyễn Tiến Sỹ 0 Không ĐK
18 19L4014019 Trần Thanh Tâm 9.3 Chín,Ba
19 19L4014030 Đặng Thanh Tân 9.5 Chín,Năm
20 19L4014021 Lê Ngọc Thanh 9.3 Chín,Ba
21 19L4014022 Nguyễn Chí Thành 9.5 Chín,Năm
22 19L4014023 Hoàng Thị Hoài Thu 0 Không ĐK
23 19L4014024 Trần Thị Phương Thùy 9.5 Chín,Năm
24 19L4014026 Nguyễn Huyền Trang 9.3 Chín,Ba
25 19L4014027 Phạm Thùy Trang 9.3 Chín,Ba
26 19L4014028 Trần Nữ Trang 9.3 Chín,Ba
27 19L4014020 Lê Anh Tuấn 9.5 Chín,Năm
28 19L4014029 Trần Đức Tuân 9.5 Chín,Năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here