Tuyển sinh Đại học – Ngành Bất động sản (Real Estate)

0
242

Hiện nay, tiềm năng phát triển của ngành Bất động sản là rất lớn và nhân lực làm việc trong ngành này luôn có mức thu nhập cao so với nhiều ngành nghề khác trong xã hội. Tuy nhiên, mặc dù có nhu cầu cao về nguồn nhân lực nhưng hiện nay ngành Bất động sản (một trong những ngành đang hot nhất hiện nay) vẫn luôn có sự thiếu hụt rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Do vậy, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã liên kết chặt chẽ với các trường đại học có đào tạo ngành Bất động sản trong đó có trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế để hỗ trợ sinh viên học tập và tuyển dụng sinh viên vào làm việc ngay khi đang còn học tập trên ghế nhà trường.

Trong ngành Bất động sản, bên cạnh chương trình đào tạo chính của ngành thì còn có hai chuyên ngành gồm: chuyên ngành Quản lý tài chính và Bất động sản và chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản. Đây là hai chuyên ngành đào tạo đang được thị trường lao động rất quan tâm và có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực rất lớn hiện nay.

Sinh viên ngành Bất động sản học tập tại doanh nghiệp
Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngay tại Trường

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên chương trình đào tạo: Bất động sản (Real Estate)

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Mã ngành đào tạo: 7340116

– Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian đào tạo: 4,0 năm

– Loại hình đào tạo: Chính quy

– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

– Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Xem thêm thông tin tuyển sinh năm 2024 tại đây

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC/ MÔN HỌC

Sinh viên theo học ngành Bất động sản sẽ được học và trang bị các khối kiến thức:

TT Khối kiến thức Số tín chỉ
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 39
I Lý luận chính trị 11
II Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường 17
III Khoa học xã hội và nhân văn 4
IV Ngoại ngữ không chuyên 7
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 98
I Kiến thức cơ sở ngành 27
II Kiến thức ngành 46
III Kiến thức bổ trợ 8
IV Thực tập nghề nghiệp 7
V Khóa luận tốt nghiệp 10

 III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Kiến thức: Đào tạo cử nhân Bất động sản có kiến thức chuyên môn vững vàng để thực hiện tốt các công việc trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản.

– Kỹ năng: Đào tạo cử nhân Bất động sản có đầy đủ các kỹ năng phù hợp để thực hiện hiệu quả các công việc trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đào tạo cử nhân Bất động sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tốt; năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong nghề nghiệp và cuộc sống.

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ

3. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo)

IV. CHUẨN ĐẦU RA

  1. Kiến thức

Vận dụng được kiến thức cơ bản về  khoa học chính trị, pháp luật; giáo dục thể chất (chứng chỉ); quốc phòng – an ninh (chứng chỉ); công nghệ thông tin (chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản) vào công việc thực tiễn của một cử nhân ngành Bất động sản.

Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môi trường làm nền tảng công cụ để giải quyết các vấn đề trong công việc thực tiễn của một cử nhân Bất động sản một cách khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0.

Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, quản lý và hệ thống thông tin địa lý để làm nền tảng lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả các công việc của ngành Bất động sản.

Vận dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật về Bất động sản; thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phục vụ quản lý Bất động sản; xây dựng và thực thi hệ thống hành chính đối với Bất động sản; thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản.

  1. Kỹ năng

Có kỹ năng xác định, lựa chọn các giải pháp giải quyết và cải thiện các vấn đề liên quan đến công việc thực tiễn của ngành Bất động sản một cách phù hợp.

Có kỹ năng xây dựng đề cương, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn; phân tích dữ liệu, diễn giải và truyền đạt các kết quả thực hiện, đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc.

Có kỹ năng tạo ra ý tưởng, phát triển khởi nghiệp như một chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác  trong môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi.

Có năng lực ngoại bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Chứng chỉ B1 tiếng Anh  hoặc tương đương).

Có kỹ năng về các vấn đề bao gồm: Định giá, môi giới, tư vấn Bất động sản; Khởi tạo, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp Bất động sản; Xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính; Thống kê, kiểm kê đất đai và Bất động sản; Đo đạc, xây dựng các loại bản đồ phục vụ cho việc quản lý và kinh doanh Bất động sản; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Bất động sản; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh Bất động sản; Phân tích và vận dụng đúng các văn bản pháp quy và chính sách của Nhà nước để thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản cũng như các công việc liên quan khác.

  1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Hiểu biết và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của một công dân trong thể chế đang sống và  làm việc với bối cảnh toàn cầu hóa.

Thực hiện làm việc, học tập một cách độc lập hoặc theo nhóm; hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong bối cảnh thay đổi thường xuyên của công việc.

Hiểu biết và hành xử đúng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của một cử nhân ngành Bất động sản.

Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản; Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản ở các cấp; Có năng lực đề xuất các sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Luôn nhiệt tình, tận tâm và làm việc hiệu quả khi thực hiện các công việc chuyên môn với các bên liên quan.

V. VỊ TRÍ CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành bất động sản có thể làm việc tại các vị trí sau:

+ Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước:

– Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

– Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Công thương, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

– Công chức Địa chính – Xây dựng, thanh tra xây dựng tại các xã, phường, thị trấn

+ Nhân viên trong các công ty kinh doanh, môi giới bất động sản, ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản, trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, công ty tài nguyên và môi trường,

+ Giảng viên ngành bất động sản tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

+ Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

VI. THÔNG TIN KHÁC

Hàng năm, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp có tổ chức ngày hội việc làm thu hút các doanh nghiệp, công ty đến tuyển dụng trên tất cả các lĩnh vực. Sinh viên có thể chọn lĩnh vực mà mình có thế mạnh và đam mê để ứng tuyển phù hợp – là cơ hội và cũng là thách thức cho các bạn, là thành quả sau 4 năm đèn sách. Đây là 1 trong những ưu thế có việc làm ngày trước khi ra trường  dành cho  các bạn tham gia học ngành Bất động sản tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here