Cựu sinh viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

0
764
Cựu sinh viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
I. Nghiên cứu sinh

II. Học viên cao học
– Khóa 18
+ Lớp 18D
– Khóa 19
– Khóa 20
+ Lớp 20B
+ Lớp 20D
+ Lớp 20E
– Khóa 21
+ Lớp 21A
+ Lớp 21B
+ Lớp 21C
+ Lớp 21D

III. Sinh viên chính quy
– Khóa 30
– Khóa 31
– Khóa 32
– Khóa 33
– Khóa 34
– Khóa 35
– Khóa 36
– Khóa 37
+ QLĐĐ 37A
+ QLĐĐ 37B
– Khóa 38
– Khóa 39
– Khóa 40
– Khóa 41
– Khóa 42
– Khóa 43
– Khóa 44
+ QLĐĐ 
+ QTTBĐS
– Khóa 45
+ QLĐĐ
+ QLTTBĐS
+ KHĐ
– Khóa 46

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here