Danh sách cựu sinh viên lớp 21D

0
368
STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ngày tháng
năm sinh
Điện thoại Email
1 Nguyễn Thái Quỳnh An Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN – CN Vĩnh Cửu Giám đốc 24/12/1985 0903188449 anquynh2412vn
@yahoo.com
2 Nguyễn Hải Bằng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu Trưởng phòng 07/01/1974 0917920234  
3 Hồ Phùng Cường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Chi cục QLĐĐ 06/05/1973 0989077035 hophungcuong
@gmail.com
4 Phan Ngọc Châu Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên Nhân viên   0943567839 phanngocchau
@gmail.com
5 Đặng Minh Đức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai Phó Giám đốc 22/8/1965 0945356935  
6 Nguyễn Hữu Hòa Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất ĐN Trưởng phòng 09/12/1977 0913672268 hoa.dieuanh@gmail.com
7 Huỳnh Lê  Hòa Văn phòng ĐKĐĐ TpHCM – CN Quận 9 Nhân viên   0933019568 huynhuydungbi2010
@gmail.com
8 Trần Thanh  Huân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Chi cục QLĐĐ   0908986070 tranthanhhuan
@gmail.com
9 Đỗ Đình Ngoan Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất ĐN Trưởng phòng   0913720689 ngoan200172
@gmail.com
10 Phan Như  Phan Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN Đội trưởng
 Đội đo đạc
  0912437376 phanvpdk
@gmail.com
11 Nguyễn Văn  Phúc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN Phó Phòng HCTH   0989694569 phucttn
@yahoo.com
12 Nguyễn Hồng Quế Chi cục quản lý đất đai tỉnh ĐN Phó Chi cục   0918191061 quetnmtdn
@yahoo.com
13 Trịnh Thanh Sơn Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN – CN Biên Hòa Nhân viên   0945716171 thanhson_12b5
@yahoo.com
14 Nguyễn Văn  Tạc Chi cục quản lý đất đai tỉnh ĐN Nhân viên   0977485412 tactainguyendongnai
@gmail.com
15 Lã Thành Tâm Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN – CN Biên Hòa Nhân viên   0938345685 lathanhtam2010
@yahoo.com
16 Phạm Minh Tâm Văn phòng ĐKĐĐ TpHCM – CN Quận 9 Giám đốc   0909753953 minhphucthinh6789
@gmail.com
17 Lê Minh Tân Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN – CN Long Thành Nhân viên   01234212231 leminhtanvpdk
@gmail.com
18 Đỗ Thanh Toàn Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN NV HC   01699507867 luatsuthanhtoandn206
@gmail.com
19 Nguyễn Tấn Thanh       0983080867  
20 Nguyễn Đức  Thạnh Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN Trưởng phòng
ĐKTK
  0908708155 ducthanhstnmt
@gmail.com
21 Nguyễn Hữu Thọ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN – CN Biên Hòa Nhân viên   01238796688 nguyenhuutho.tnmt
@gmail.com
22 Phạm Thị Thuý Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu Phó  CVP UBH   0918146351 thanhhoa75
@gmail.com
23 Vũ Thành  Uy Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh ĐN Đội phó
 Đội đo đạc
  0968538879 thanhuy1977
@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here