Trung tâm Tài nguyên và Phát triển bền vững

0
1346
TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 1. Tên gọi của Trung tâm
Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tên tiếng Anh: Center for Resources and Sustainable Development (CRSD)
 2. Địa chỉ trụ sở
·        Địa chỉ: Số 102 – đường Phùng Hưng- Thành phố Huế
·        Điện thoại: 054-516514                 Fax: 054-524923
·        Email: crsd@huaf.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here