Trung tâm Tài nguyên và Phát triển bền vững

0
1224
TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 1. Tên gọi của Trung tâm
Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tên tiếng Anh: Center for Resources and Sustainable Development (CRSD)
 2. Địa chỉ trụ sở
·        Địa chỉ: Số 102 – đường Phùng Hưng- Thành phố Huế
·        Điện thoại: 054-516514                 Fax: 054-524923
·        Email: crsd@huaf.edu.vn

3. Ban lãnh đạo Trung tâm

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Địa chỉ liên hệ
1 Nguyễn Hữu Ngữ PGS.TS Giám đốc DĐ: 0944948585
nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
2 Nguyễn Văn Bình TS Phó Giám đốc DĐ: 0914193654
nguyenvanbinh@huaf.edu.vn
3 Nguyễn Tiến Nhật ThS Phó Giám đốc DĐ: 0915310788
nguyentiennhat@huaf.edu.vn

4. Lịch sử hình thành và phát triển
Thành lập năm 2008, theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHNL  ngày 26/5/2008 của Trường Đại học Nông lâm Huế. Trung tâm Tài nguyên và Phát triển bền vững thừa kế đội ngũ làm việc của bộ môn Quản lý đất đai và hiện nay là Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp đã có hơn 7 năm hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực:

a. Triển khai nghiên cứu, tư vấn và tham gia các hoạt động đào tạo
– Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp do Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Huế giao bao gồm các lĩnh vực Quản lý đất đai, Khoa học đất, Môi trường nông thôn, Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp, Quy hoạch nông thôn mới.
– Triển khai các hợp đồng về tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ từ cấp Trung ương đến Xã (Phường) về đo đạc, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, pháp luật đất đai, môi trường và xử lý rác thải nông thôn, quản lý tài nguyên nước, đánh giá và phân tích các chỉ tiêu về độ phì đất, xác định các yếu tố hạn chế trong đất nông nghiệp, định giá đất đô thị và nông thôn, lập bản đồ đất, bản đồ đánh giá đất cho các địa phương.
– Hỗ trợ cán bộ và sinh viên trong Khoa, Trường, các chuyên gia nước ngoài đến đến giảng dạy, học thực nghiệm, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Trung tâm sẽ tham gia vào công tác hướng dẫn thực tập, rèn nghề và nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học và sau đại học thuộc các ngành của Khoa Tài nguyên đất và Môi trường NN.
b. Dịch vụ khoa học kỹ thuật
– Mở lớp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường các cấp theo yêu cầu bao gồm: hướng dẫn sử dụng các phần mềm GIS chuyên dùng trong lĩnh vực đất đai và môi trường như ArcGIS, ArcView, Mapinfo, Microstation, các phương pháp quản lý chất lượng phân bón, phương pháp xây dựng quy trình bón phân cân đối, các phần mềm dùng trong công tác địa chính, công nghệ viễn thám và xử lý ảnh trong đo đạc thành lập bản đồ địa chính và quản lý môi trường, tập huấn kiểm kê đất đai,…Phối kết hợp với các trung tâm đào tạo – giáo dục và các trường thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên ngành Tài nguyên và Môi trường cho các địa phương khu vực miền Trung- Tây nguyên.
– Kinh doanh dịch vụ khoa học: chuyển giao quy trình công nghệ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nông thôn; hướng dẫn cách sử dụng các máy toàn đạc điện tử đa năng; qui trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính; qui trình và kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường, qui trình bón phân cho cây trồng, qui trình đánh giá và quy hoạch đất đai, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp.
c. Hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước
Trung tâm tìm kiếm nguồn và hợp tác với các Cá nhân, Cơ quan và các Tổ chức nghiên cứu trong nước và nước ngoài có liên quan đến các hoạt động của Trung tâm để xây dựng các chương trình, dự án nghiên cứu liên kết vừa có tính khoa học vừa có tính thực tiễn cao về lĩnh vực Tài nguyên đất và Môi trường. Trong đó, các hoạt động hợp tác sẽ được quản lý theo Luật Việt Nam và các quy tắc quốc tế đã được thừa nhận.
5. Các hoạt động chính
* Quản lý đất đai
– Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai, Khoa học đất và môi trường và hiện tại mới mở thêm chuyên ngành mới là Quản lý thị trường bất động sản, Địa chính và Quản lý đô thị, Môi trường đất, Trắc địa-Địa chính.
– Lập các dự án về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp;
– Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phương án quy hoạch sử dụng đất và đề xuất các giải pháp thích ứng;
– Lập các dự án về quy hoạch nông thôn mới cấp xã;
– Khảo sát, đo đạc xây dựng bản đồ các loại như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ qui hoạch, bản đồ địa hình, bản đồ tổn thương do biến đổi khí hậu…
– Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS) trong việc xây dựng bản đồ, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và các mô hình dự báo sử dụng đất;
– Đánh giá đất theo khung chuẩn của FAO, đánh giá đất đa tiêu chí;
– Nghiên cứu kinh tế đất và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất hợp lý;
– Xây dựng các mô hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững cho từng địa phương và điều kiện thực tế;
– Xây dựng cơ sở và mô hình định giá đất đai, thị trường bất động sản;
– Đăng ký-lập hồ sơ địa chính, kiểm kê và nghiên cứu biến động đất đai.
* Khoa học đất và phân bón
– Xây dựng bản đồ đất và phân loại đất;
– Đánh giá chất lượng đất thông qua việc phân tích các chỉ tiêu về tính chất lý hoá và sinh học đất;
– Nghiên cứu các mối quan hệ giữa độ phì đất, phân bón với cây trồng;
– Xác định các yếu tố dinh dưỡng hạn chế năng suất cây trồng và biện pháp khắc phục;
– Chế độ dinh dưỡng của cây trồng;
– Xây dựng qui trình bón phân cân đối- hợp lý cho cây trồng.
* Quản lý môi trường nông thôn
– Đánh giá tác động môi trường;
– Quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn;
– Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, hệ thống tưới tiêu;
– Sinh thái nông nghiệp và cảnh quan nông thôn;
– Các biện pháp kỹ thuật và công nghệ để xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm rác thải, ô nhiễm đất…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here