Bộ môn Trắc địa và Bản đồ

0
2123
TT Họ và tên Học hàm Chức danh Trình độ Chuyên môn* Lý lịch khoa học
BỘ MÔN TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ
1 Nguyễn Văn Bình GVC TS Quản lý đất đai Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
Email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
2 Nguyễn Bích Ngọc GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email:nguyenbichngoc@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
3 Nguyễn Thành Nam GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email:nguyenthanhnam@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
4 Nguyễn Ngọc Thanh GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên (NCS tại Thái Lan)
Email:nguyenngocthanh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
5 Hồ Việt Hoàng GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email: hoviethoang@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
6 Trần Thị Phượng GVC TS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email: tranthiphuong@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
7 Trương Đỗ Minh Phượng GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên.
Email: truongdominhphuong@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
8 Nguyễn Đình Tiến GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyendinhtien@huaf.edu.vn
9 Trần Thị Kiều My Trợ lý giáo vụ ThS Email: tranthikieumy@huaf.edu.vn
10 Trần Thị Thùy Hương GV ThS Khoa học máy tính Trần Thị Thùy HươngChức vụ: Giảng viên

Email: tranthithuyhuong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

11 Trần Thị Diệu Hiền GV ThS Công nghệ thông tin Trần Thị Diệu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Email: tranthidieuhien@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

12 Võ Phan Nhật Quang NCV ThS Tin học Chức vụ: Giảng viên

Email: vophannhatquang@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here