Bộ môn Trắc địa và Bản đồ

0
252
TT Họ và tên Học hàm Chức danh Trình độ Chuyên môn* Lý lịch khoa học
BỘ MÔN TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ
1 Nguyễn Văn Bình GVC TS Quản lý đất đai Trưởng Bộ môn
Email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
2 Nguyễn Bích Ngọc GV ThS Quản lý đất đai Giảng viên
Email:nguyenbichngoc@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
3 Nguyễn Thành Nam GV ThS Quản lý đất đai Giảng viên
Email:nguyenthanhnam@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
4 Nguyễn Ngọc Thanh GV ThS Quản lý đất đai Giảng viên
Email:nguyenngocthanh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
5 Hồ Việt Hoàng GV ThS Quản lý đất đai Giảng viên
Email: hoviethoang@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
6 Trần Thị Phượng GVC TS Quản lý đất đai Chức vụ: Trưởng Bộ môn/Giảng viên
Email: tranthiphuong@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
7 Phạm Gia Tùng GV TS Địa lý (Ứng dụng GIS, Viễn thám) Chức vụ: Giảng viên.
Email: phamgiatung@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
8 Trịnh Ngân Hà NCV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Nghiên cứu viên/ Tổ trưởng công đoàn.
Email: trinhnganha@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
9 Trương Đỗ Minh Phượng GV ThS Quản lý đất đai Chức vụ: Giảng viên.
Email: truongdominhphuong@huaf.edu.vn.
Xem lý lịch khoa học
10 Nguyễn Đình Tiến GV ThS Quản lý đất đai Giảng viên
Email: nguyendinhtien@huaf.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here