TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 VÀ TRAO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH NĂM HỌC 2022-2023

0
129

Chiều ngày 30/12/2022, tại nhà Đa chức năng, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức buổi Tổng kết năm học 2021 – 2022 và trao học bổng Đồng Hành năm học 2022 – 2023.

Tham dự buổi tổng kết, có PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trưởng khoa TNĐ&MTNN, TS. Nguyễn Thị Hải – Phó trưởng khoa, TS. Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng khoa, các Thầy Cô trong BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn CBGV, các trợ lý, Cố vấn học tập các lớp khóa 53, 54, 55 và 56 và sinh viên được nhận học bổng Đồng Hành và khen thưởng cấp Khoa, cấp Trường.

Một số nội dung tổng kết về kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại trong năm học 2021 – 2022, phương hướng hoạt động và giải pháp thực hiện cho năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

* Kết quả đạt được:

– Về công tác đào tạo: Trong năm học 2021 – 2022, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp có đủ các bậc đào tạo gồm Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học với tất cả các loại hình đào tạo gồm chính quy, liên thông, văn bằng 2 và vừa học vừa làm. Trong năm học này, Khoa đào tạo với 3 ngành gồm Quản lý đất đai (có chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị), Bất động sản và Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ. Tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa là 679 người. Trong đó, có 529 sinh viên đại học, 142 học viên cao học và 5 nghiên cứu sinh. Số lượng sinh viên ngành Quản lý đất đai chiếm 86,45%, ngành Bất động sản chiếm 12,67% và ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ chiếm 0,88% tổng số sinh viên toàn Khoa. Toàn Khoa có 23 lớp sinh viên và 8 lớp cao học.

– Về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên: Trong tổng số sinh viên đại học chính quy toàn Khoa có 64,79 % sinh viên có học lực đạt từ loại khá trở lên tương ứng với 276 sinh viên. Trong có 81 sinh viên đạt loại xuất sắc, 76 sinh đạt loại giỏi và 119 sinh viên đạt loại khá. Trong năm học 2021-2022, toàn Khoa vẫn có 20,66% sinh viên có kết quả học tập đạt loại trung bình, 11,50% sinh viên đạt loại yếu và 3,05% sinh viên đạt loại kém. Toàn Khoa có 94,60% tương ứng với 403 sinh viên có kết quả rèn luyện đạt xếp loại khá trở lên, trong đó có 61,03% đạt loại xuất sắc, 18,78%% đạt loại tốt và 14,79% xếp loại.

– Về nghiên cứu khoa học: Hoạt động khoa học công nghệ của Khoa TNĐ&MTNN được triển khai theo kế hoạch của Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH. Các hoạt động KHCN của Khoa được thực hiện với tổng kinh phí là 7.617 triệu đồng các cấp gồm: cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Đại học Huế và cấp cơ sở. Khoa Tài nguyên đất có 1 đề tài cấp Quốc gia (Bộ TNMT) với tổng kinh phí là 6.500 triệu đồng, 01 cấp Bộ có tổng kinh phí 499 triệu đồng, 01 đề tài cấp Đại học Huế với kinh phí là 80 triệu đồng. Đề tài cấp cơ sở là 9 với kinh phí là 35 triệu động và cấp sinh viên là 4 đề tài với kinh phí là 35 triệu đồng.

* Một số hạn chế:

– Một số sinh viên chưa thích ứng được với việc học tập ở bậc đại học, muốn thi lại vào ngành học khác… nên chưa chú tâm học tập vì vậy có kết quả học tập thấp. Số sinh viên bị cảnh báo học tập và bỏ học còn nhiều, đặc biệt là ở khóa 55. Trong tổng số sinh viên của Khoa vẫn có sinh viên có điểm rèn luyện loại yếu và kém. Vẫn có một số sinh viên không nộp bảo hiểm y tế theo quy định.

– Số lượng đề tài dự án vẫn còn ít so với tiềm năng của Khoa, đặc biệt là các dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ, cũng như các đề tài liên kết cấp tỉnh, cấp huyện. Kinh phí thực hiện của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ giảng viên và sinh viên còn hạn chế…

* Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm học 2022 – 2023

– Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển Khoa ngày càng vững mạnh. Ổn định tư tưởng để CBVC yên tâm công tác. Chuẩn bị đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng đội ngũ để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Thúc đẩy công tác quảng bá tuyển sinh để thu hút nguồn đầu vào các ngành đào tạo và các hệ đào tạo. Tìm kiếm đề tài NCKH các cấp đặc biệt là cấp huyện, tỉnh và cấp Bộ để nâng cao chuyên môn, tạo mối quan hệ và tăng thu nhập cho CBVC. Thúc đẩy xuất bản các công trình NCKH ở trong và ngoài nước. Các đoàn thể tiếp tục chủ động các hoạt động để tạo sân chơi bổ ích cho toàn thể CBGV và sinh viên.

– Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các bậc học nhất là trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. Khuyến khích sinh viên quốc tế và chuyên gia có thời gian đến làm việc, nghiên cứu Intership ở Khoa từ 1 tuần đến 3 tháng, 6 tháng và 1 năm.

– Nâng cao chất lượng trong việc hợp tác các doanh nghiệp, công ty, cơ quan trong lĩnh vực Tài nguyên, môi trường và Bất động sản để giúp sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường.

– Hình thành nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế, cấp trường và nhóm nghiên cứu, xây dựng các dự án hợp tác. Phấn đấu 100% CBGV tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức như tham gia hội thảo, hội nghị, viết bài báo và thực hiện các đề tài…

Tại buổi tổng kết, Khoa TNĐ&MTNN đã trao học bổng Đồng Hành định kỳ cho 15 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Khen thưởng cấp Trường cho 15 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc, 29 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Khen thưởng cấp Khoa cho 15 sinh viên có thành tích học tập tốt, 4 tập thể lớp và CLB Tuổi trẻ tài nguyên hoạt động tốt trong năm học 2021 – 2022.

Một số hình ảnh tại buổi Tổng kết năm học 20021-2022: 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ trao giấy khen cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắcTS. Nguyễn Văn Bình trao giấy khen cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốtPGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ trao thưởng cho các tập thể lớp hoạt động tốt năm học 2021 – 2022TS. Nguyễn Văn Bình trao thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt cấp Khoa năm học 2021 – 2022PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ trao học bổng Đồng Hành cho sinh viên CBGV chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể các em sinh viên được khen thưởng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here