Điểm 30% môn tài chính đầu tư bất động sản- nhóm 1

0
143
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 16L4011002 Lê Đăng Tuấn Anh 10 9 9.3 Chín,Ba
2 16L4011001 Hồ Hoàng Lan Anh 10 8.5 9 Chín
3 16L4011017 Công Thị Ánh Dung 10 8.5 9 Chín
4 16L4011047 Nguyễn Thị Hương 10 10 10 Mười
5 16L4011052 Nguyễn Thị Ánh Kim 10 8.5 9 Chín
6 16L4011053 Lê Minh Kỳ 10 10 10 Mười
7 16L4011057 Nguyễn Thị Hạnh Liên 10 10 10 Mười
8 16L4011058 Lê Thị Mỹ Linh 10 10 10 Mười
9 16L4011059 Trương Văn Lĩnh 10 9 9.3 Chín,Ba
10 16L4011060 Đặng Hữu Nhật Long 10 10 10 Mười
11 16L4011069 Nguyễn Thị Thúy Ngân 10 9 9.3 Chín,Ba
12 16L3131004 Trần Định Nghĩa 10 9 9.3 Chín,Ba
13 16L4011074 Hoàng Thị Hồng Nhi 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
14 16L4011084 Nguyễn Thị Thu Phương 10 10 10 Mười
15 16L3131006 Trần Bá Quý 10 10 10 Mười
16 16L4011088 Trần Ngọc Sang 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
17 16L4011100 Nguyễn Văn Thành 10 10 10 Mười
18 16L4011103 Nguyễn Thị Phương Thảo 10 10 10 Mười
19 16L4011116 Ngô Thị Thùy Trang 10 9 9.3 Chín,Ba
20 16L4011127 Nguyễn Văn Việt 10 9 9.3 Chín,Ba
21 16L4011126 Lê Phước Việt 10 10 10 Mười
22 16L4011128 Lê Ngọc Anh 10 9 9.3 Chín,Ba
23 16L4011130 Võ Thị Tường Vy 10 9 9.3 Chín,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here