Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Chuyên ngành quản lý đất đai cho NCS. Nguyễn Thị Hải

0
380

Vào lúc 8g ngày 20 tháng 9 năm 2016, trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Chuyên ngành quản lý đất đai cho NCS. Nguyễn Thị Hải với tên đề tài là “Đánh giá tác động của chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Các thành viên hội đồng có mặt gồm:
– Chủ tịch: TS. Nguyễn Hữu Ngữ
– Thư ký: TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
– Phản biện 1: TS. Lê Thanh Bồn
– Phản biện 2: PGS. TS. Hồ Thị Lam Trà
– Uỷ viên: TS. Trần Trọng Phương
– Uỷ viên: TS. Phạm Hữu Tỵ
– Uỷ viên: PGS.TS. Dương Viết Tình
Các Khách tham dự gồm:
– GS. TS. Lê Văn Thuyết, Trưởng ban Đào tạo Sau đại học Huế
– PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Hiệu phó Trường Đại học Nông Lâm Huế
– Các giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, thay mặt Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế TS. Ngô Tùng Đức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đọc quyết định thành lập hội đồng. Đồng thời giới thiệu chủ tịch hội đồng TS. Nguyễn Hữu Ngữ điều khiển buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.
Sau khi nghe NCS Nguyễn Thị Hải trình bày tóm tắt nội dung luận án tiến sĩ của mình trong 60 phút, hội đồng đã tiến hành đánh giá góp ý cho luận án tiến sĩ cấp cơ sở và tiến hành họp kín và bỏ phiếu với số phiếu 7/7 phiếu đồng ý tán thành, đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm cho phép nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế.
Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở:


Toàn cảnh hội đồng dánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

TS. Ngô Tùng Đức – Trường phòng Đào tào Sau Đại học đọc quyết định thành lập hội đồng

TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Chủ tịch hội đồng điều hành tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Nguyễn Thị Hải trình bày nội dung luận án tiến sĩ

TS. Lê Thanh Bồn thay mặt hội đồng đọc phản biện đề tài luận án tiến sỹ

Nghiên cứu sinh chụp ảnh kỉ niệm cùng các thành viên hội đồng và Giáo viên hướng dẫn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here