Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

0
80

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:
1. Họ và tên: Nguyễn Bích Ngọc.
Ngành: Quản lý đất đai.
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập lụt và hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Thanh Đức – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

———————————————————————————————
2. Họ và tên: Trần Trọng Tấn.
Ngành: Quản lý đất đai.
Đề tài: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Người hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế.
Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here