Đánh giá báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh Nguyễn Từ Đức

0
274

Theo chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý đất đai, mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành ít nhất 02 chuyên đề báo cáo với mục đích tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh của mình cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án. Chính vì vậy, chiều ngày 3 tháng 8 năm 2016, Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tiến hành đánh giá báo cáo chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Từ Đức với 2 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Đánh giá đất đa tiêu chí và hỗ trỡ của GIS và viễn thám. Trường hợp nghiên cứu: “Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để phân tích biến động đất lâm nghiệp giai đoạn 2005-2015 tại một số địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”.

Chuyên đề 2: Quản lý sử dụng đất nông nghiệp bền vững. Trường hợp nghiên cứu: “Đánh giá thực trạng về nhu cầu sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng Tây Nam tỉnh QUảng Bình”.

Buổi báo cáo chuyên đề cũng đã có sự tham gia của các CBGV đang công tác tại Khoa Tài nguyên đất & MTNN với mục đích chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đặc biệt là các CBGV trẻ của Khoa

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

TS. Ngô Tùng Đức – Trường phòng đào tạo Sau đại học đọc quyết định thành lập hội đồng

TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Chủ tịch hội đồng điều hành tại buổi báo cáo chuyên đề

NCS. Nguyễn Từ Đức báo cáo chuyên đề trước hội đồng 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here