Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015

0
841

Theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2015, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức thành công hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015  với chủ đề “Phát triển bền vững và hội nhập” vào ngày 9/10/2015. Trong phiên họp toàn thể hội thảo đã vạch ra chiến lược phát triển GIS trong những năm tới với nhiều chủ đề đến từ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hội thảo năm nay cũng rất phong phú về nội dung các công trình nghiên cứu khoa học trong ứng dụng GIS. Gồm có 6 tiểu ban với nhiều báo cáo hấp dẫn và nhiều ứng dụng mới của GIS trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:
Tiểu ban A: Công  nghệ GIS.
Tiểu ban B: GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Tiểu ban C: GIS, Viễn thám trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên.
Tiểu ban D: UAV,GPS, Cơ sở dữ liệu.
Tiểu ban E: Quy hoạch không gian và giám sát.
Tiểu ban F: Sự phát triển của GIS (Bằng tiếng anh)
Hội thảo GIS toàn quốc 2015, đoàn giáo viên khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp đã đến tham dự và tham gia nhiều báo cáo khoa học ở các tiểu ban, góp phần giới thiệu các sản phẩm khoa học của khoa trong ứng dụng GIS ở các lĩnh vực quản lý tài nguyên, trong quản lý đất đai và một số lĩnh vực khác. Cũng trong đợt tham gia Hội thảo vửa rồi, đại diện đoàn Đại học Huế đã nhận cờ luân lưu đơn vị  đăng cai tổ chức Hội thảo GIS toàn quốc năm 2016 tại thành phố Huế, với sự kết hợp tổ chức của hai trường Đại Học Nông Lâm Huế và trường Đại Học Khoa Học, trong đó có sự tham gia chính của khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp. Như vậy, tiếp nối sự thành công của các cuộc Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc” năm 2009 tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, năm 2010 tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, năm 2011 tại Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng, năm 2012 tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, năm 2013 tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm 2014 tại Đại học Cần Thơ, và mới nhất là năm 2015 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội thì đến năm 2016, Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc sẽ một lần nữa được tổ chức tại Thành Phố Huế. Điều này hứa hẹn năm 2016 thành phố Huế sẽ tiếp tục là nơi quy tụ nhiều nhà khoa học từ tất cả các trường, các tổ chức liên quan trong cả nước, các chuyên gia về GIS từ quốc tế về tham dự Hội thảo GIS năm 2016.


Khai mạc hội thảo GIS 2015

Đại diện Đại học Huế nhận cờ luân lưu tổ chức hội thảo GIS 2016

Download tooàn văn hội thảo GIS 2015

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here