Seminar GIS-based mapping of urban land use and ecosystem services in Hue city

0
545
Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Gottingen (CHLB Đức) về nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao học, học viên cao học Jana Luhn đến từ Khoa Geoscience and Geography của Đại học Gottingen đã có buổi trình bày hướng nghiên cứu ứng dụng GIS trong xây dựng bản đồ bản đồ sử dụng đất đô thị và dịch vụ hệ sinh thái ở thành phố Huế. Buổi seminar được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 8/10/2015 tại Văn phòng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp.
Đây cũng là hướng nghiên cứu đang thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ trên khắp thế giới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here