Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai

0
869

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, lớp Cao học Quản lý đất đai K19A đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Với 19 Hội đồng, các học viên lớp CH QLĐ 19A đã trình bày kết quả nghiên cứu Luận văn sau 1 năm thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Quý Thầy Cô trong Khoa và trong Nhà trường. Đợt bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai đã thành công tốt đẹp, các đề tài nghiên cứu đều được Hội đồng thông qua và đánh giá đạt tiêu chuẩn của Luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp ngành Quản lý đất đai.

Một số hình ảnh ngày bảo vệ Luận văn lớp CH QLĐ 19A

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here