Thông tin bộ môn Quy hoạch và Kinh tế đất

0
1195

Giới thiệu chung

Bộ môn Quy hoạch và Kinh tế đất (Department of Land Planning and Economics) được thành lập năm 2005 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Đia chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Tài nguyên đất và MTNN; Trường Đại học Nông Lâm; Đại học Huế; 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Hiện tại, có 15 cán bộ giảng dạy (1 Phó giáo sư, tiến sỹ, 1 Tiến sỹ, 4 Nghiên cứu sinh, 7 Thạc sỹ, 1 Kỹ Sư).

Bộ môn hiện đang tham gia đào tạo hệ Đại học và Sau đại học về ngành:

– Quản lý đất đai (các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Trắc địa – địa chính; Địa chính và quản lý đô thị);

– Bất động sản.

Bộ môn đã và đang tham gia thực hiện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Tham gia viết đấu thầu, đề xuất các đề tài, dự án chuyển giao vào thực tiễn sản xuất như:

– Nghiên cứu đô thị hóa và biến động sử dụng đất;

– Định giá đất; Định giá bất động sản

– Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới;

– Và các hướng nghiên cứu liên ngành liên quan khác.

Danh sách cán bộ đã từng công tác tại bộ môn: GVC.Ths. Trần Văn Nguyện, GVC.Ths. Lê Minh Khôi ( Nghĩ hưu).

Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn:

STT Hình ảnh  Chức vụ/ Email
1 PGS.TS.GVCC. Nguyễn Hữu Ngữ
Chức vụ: Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ; Trưởng Bộ môn
Giảng dạy hệ ĐH và CĐ: Quy hoạch tổng thể, Quy hoạch sử dụng đất.
Email: Nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
2
TS.GVC. Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Chi ủy viên

Email:nguyenthihai79@huaf.edu.vn

 3
ThS. Trần Trọng Tấn
(Đang là NCS tại trường Đại học Nông Lâm)
Chức vụ: Trợ lý khoa học; Phó trưởng Bộ môn,  Chủ tịch Công đoàn Khoa TNĐ-MTNN
Email: trantrongtan@huaf.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
(Đang làm NCS tại Đức)
Chức vụ: Giảng viên
Email: Nguyenthilanhuong@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa họchọc
5 ThS. Đàm Thị Huyền Trang
(Đang làm NCS tại Đức)
Chức vụ: Giảng viên
Email: damthihuyentrang@huaf.edu.vnXem lý lịch khoa học
6 TS. Lê Ngọc Phương Quý
Chức vụ: Giảng viênEmail: lengocphuongquy@huaf.edu.vn Xem lý lịch khoa học
7 ThS. Nguyễn Tiến Nhật

Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường

Email: nguyentiennhat@huaf.edu.vn


Xem lý lịch khoa học

8 ThS. Dương Thị Thu Hà

(Đang làm NCS tại Nhật Bản)

Chức vụ: Giảng viên, Phó CT BCH Công Đoàn Khoa TNĐ&MTNN

Email: duongthithuha@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

9 ThS. Dương Quốc Nõn
Chức vụ: Giảng Viên, Bí thư LCĐ
Email: duongquocnon@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
10 ThS. Trần Thị Minh Châu

Chức vụ: Giảng viên, tổ trưởng tổ Công đoàn bộ môn QH&KTĐ

Email: tranthiminhchau@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học 

11 ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh

Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư CĐ CBGV
Email: nguyenthinhatlinh@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

12  ThS. Lê Hữu Ngọc Thanh
Chức vụ: Giảng viên
Email: lehuungocthanh@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
13 KS. Hồ Nhật Linh
Chức vụ: Giảng viên, Ủy viên BCH LCĐ Khoa TNĐ&MTNN
Email: lonhatlinh@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
14 ThS. Trần Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: Nghiên cứu viênEmail: tranthianhtuyet93@huaf.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
15   KS. Nguyễn Văn Tiệp

Chức vụ: Giảng viên

Email:nguyenvantiep@huaf.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here