Thông tin bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường

0
1235

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1/ Giới thiệu chung
Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường (Department of Resources and Environment Management) được thành lập năm 2005 theo quyết định của Hiệu Trưởng Đại học Nông Lâm Huế
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Khoa tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp- Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
2/ Các ngành tham gia đào tạo
Bộ môn hiện nay đang tham gia đạo tạo cho hệ Đại học và Sau đại học của các ngành:
– Quản lý đất đai (chuyên ngành: Quản lý đất đai; Trắc địa – địa chính; Địa chính và quản lý đô thị);
– Bất động sản.
3/Thông tin cán bộ GV của bộ môn
Số lượng CBGV cơ hữu: 07 cán bộ giảng dạy ( Gồm: 2 PGS, 1 TS, 3  NCS, 1TLGV, 1KS- GVTS).

 

PGS.TS. Hồ Kiệt
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐH, CĐ: Trắc địa, Lý thuyết sai số và bình sai.
Hệ Sau ĐH: Trắc địa địa chính nâng cao, Hệ thống quản lý đất đai phát triển.Email: hokiet@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học
  TS. Phạm Hữu Tỵ

Chức vụ: Trưởng phòng KHCN-HTQT, Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu: Hệ đại học: Quản lý nguồn nước: Cao học: Quản lý thảm họa và biến đổi khí hậu

Email: phamhuuty@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

  PGS TS. Huỳnh Văn Chương

Chức vụ: Phó GĐ Đại học Huế, Giảng viên chính

Giảng dạy và nghiên cứu: Đại học: Đánh giá đất, Tài nguyên đất; Cao học: Đánh giá đất đa tiêu chí, Quản lý tài nguyên đất tổng hợp; Nghiên cứu sinh: GIS và viễn thám trong quản lý đất đai.

Email: huynhvanchuong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

  NCS. Nguyễn Thùy Phương (đang NCS ở Đức)

Chức vụ: Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu: Phân tích đất, nước và cây trồng, Hóa học môi trường, Đánh giá tác động môi trường

Email: nguyenthuyphuong@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

  NCS. Lê Đình Huy

Chức vụ: Giảng viên (đang NCS ở Nhật)

Giảng dạy và nghiên cứu: Thổ nhưỡng học, Suy thoái và phục hồi đất

Email: ledinhhuy@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa học

  NCS. Nguyễn Phúc Khoa

Chức vụ: Giảng viên (đang NCS ở Nhật)

Giảng dạy và nghiên cứu: Đánh giá đất, Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất

Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn

Xem lý lịch khoa hoc

ThS. Trần Thị Kiều My

Chức vụ: Trợ lý giáo vụ khoa

Email: tranthikieumy@huaf.edu.vn

  KS. Pham Thị Triều Tiên

Chức vụ: Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu: Đánh giá đất

Email: phamthitrieutien@huaf.edu.vn

4. Các môn học giảng dạy

STT Tên môn học Giảng viên
Trình độ Đại học
1. Thổ nhưỡng đại cương Lê Đình Huy
2. Đánh giá đất Nguyễn Phúc Khoa, Huỳnh Văn Chương,
Phạm Thị Triều Tiên
3. Quản lý nguồn nước Phạm Hữu Tỵ
4. Quản lý môi trường đô thị & đô thị Lê Đình Huy
5. Tài nguyên đất đai Huỳnh Văn Chương
6 Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Thùy Phương
7. Suy thoái và phục hồi đất Lê Đình Huy
Sau đại học
Trình độ Thạc sỹ
1. Trắc địa địa chính nâng cao Hồ Kiệt
2 Hệ thống quản lý đất đai phát triển Hồ Kiệt
3. Quản lý thảm họa và biến đổi khí hậu Phạm Hữu Tỵ
4. Đánh giá đất đa tiêu chí Huỳnh Văn Chương
5. Quản lý tài nguyên tổng hợp Huỳnh Văn Chương
Trình độ Tiến Sỹ
1.
Hệ thống quản lý đất đai tổng hợp Hồ Kiệt
2. GIS và viễn thám trong Quản lý đất đai Huỳnh Văn Chương
3. Quản lý thảm họa và biến đổi khí hậu Phạm Hữu Tỵ

5/ Các giáo trình, bài giảng

STT Tên giáo trình, bài giảng Tác giả Nhà XB Năm XB
1. Giáo trình Đánh giá đất Huỳnh Văn Chương Đại học Huế 2011
2. Bài giảng Quản lý nguồn nước Phạm Hữu Tỵ Đại học Nông Lâm Huế 2016
3. Bài giảng Tài nguyên đất Huỳnh Văn Chương Đại học Nông Lâm Huế 2015

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here