Danh sách cựu sinh viên QLDD Khóa 35

0
282
 
TT Họ và tên   Chức vụ  Nơi công tác hiện nay Điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh   Bình Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư BGI  0905777119 binhsbm@gmail.com
2 Đặng Thị Hoàng  Đào Chuyên viên Phòng TNMT huyện Krông Ân-Đắc lắc 0987463831 hoangdao2002@gmail.com
3 Lê Nhật   Hải Phó Bí thư Huyện đoàn Cồn Cỏ, Quảng Trị 0972952345 nhathaiconco@gmail.com
4 Nguyễn Lê Mạnh Hiền Chuyên viên VPĐKQSD đất thành phố Huế 01689199479  
5 Trần Văn Hoan Chuyên viên Phòng TNMT Thành phố Đồng Hới 0986358270 hoantnmtqnqb@gmail.com
6 Trần Quang Hòa   Đã mất    
7 Nguyễn Bá   Hùng Phó Chủ tịch phường UBND phường Quyết Tiến, Tp Lai Châu 0987667697 tnmt.tp@gmail.com
8 Phan Anh   Hùng   Đã mất    
9 Trần Quốc   Hùng Bí thư Đảng ủy Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, ĐN 0905333345 qhung2089@gmail.com
10 Lê Văn Hùng Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, QT 0914311468  
11 Nguyễn Thị Bích  Khiêm Phó Trưởng phòng Phòng TNMT quận Liên Chiểu, ĐN 0905504419 khiemntb1207@gmail.com
12 Huỳnh Anh   Khoa Chuyên viên Phòng Kinh tế – Hạ Tầng, huyện Đắc Hà, Kom Tum 0905601515  
13 Nguyễn Thị Kim  Liên Phó Giám đốc VPĐKQSD đất huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0985169408 kimlienvpdkst@gmail.com
14 Nguyễn Đình Hải  Linh Chuyên viên Trung tâm phát triển qũy đất thành phố Huế 0985909556 linhttptqd2012@gmail.com
15 Trần Thị Ngọc  Loan Phó Trưởng phòng Phòng TNMT huyện Hương Trà, Huế 01653206111  
16 Nguyễn Thanh   Long Chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu. 0905588456 longnguyen511@gmail.com
17 Phạm Đình   Long Chuyên viên Phòng TNMT huyện Kongchro, Đắc Lắc 0915653204 longdinh2212@yahoo.com
18 Đoàn Văn   Nhân   Kinh doanh tự do 0982242612  
19 Đặng Lê Hữu  Phước   VPĐKQSD đất thành phố Quy Nhơn, Bình Định 0938444568 huuphuoc1010@gmail.com
20 Phạm Thị Bích  Phượng Phó Trưởng phòng Phòng TNMT Thành phố Kom Tum 01204653679 phambichphuongtnmt@gmail.com
21 Trần Đình   Phú Thanh tra viên Sở TNMT Nghệ An 0905121317 phutnmt@gmail.com
TT Họ và tên     Nơi công tác hiện nay Điện thoại Email
22 Hồ Lâm   Phúc Thanh tra viên Thanh tra Thành phố Huế 0914530101 lamphuc1082@gmail.com
23 Phan Ngọc Phúc Phó Giám đốc Trung tâm Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai 0935864646 phucqld35@gmail.com
24 Lê Hồng   Quân Phó Trưởng phòng Phòng QH-KHSDĐ, Sở TNMT Quảng Bình 0944671222 hongquancnn@yahoo.com.vn
25 Nguyễn Xuân   Quang   Khu Công nghiệp Phú Bài, Huế 0932571957  
26 Phan Văn   Quang Phó Trưởng phòng Phòng TNMT Hoài Nhơn, Bình Định 0976525502 vanquangqld35@yahoo.com
27 Cao Đức Quang Quản lý Chi nhánh Công ty TNHH cây xanh Công Minh-Đăk Nông 0918891338 cxcm.quangcd@gmail.com
28 Đặng Văn Sơn Giám đốc VPĐKQSD đất huyện Con Cuông, Nghệ An 0942001182 sonvpdkcc@gmail.com
29 Thái Hồng   Sang Chuyên viên Phòng TNMT Hương Khê, Hà Tĩnh 0982794777 sangtnmt@gmail.com
30 Võ Nguyễn Tuấn  Chuyên viên VPĐKQSD đất thành phố Huế 0984864153  
31 Đinh Xuân   Tâm Phó Giám đốc VPĐKQSD đất thành phố Kom Tum, tỉnh Kom Tum 0982500410  
32 Nguyễn Tiến   Tạo Phó Trưởng phòng Phòng TNMT huyện Chư Prông, Đắc Lắc 0989821449 tientaotnmtcpr@gmail.com
33 Dương Văn   Tình Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi 0974351516 tinhthanhtra@gmail.com
34 Nguyễn Trọng   Thường Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Đắc Nông 0906494878 nguyenthuong882@yahoo.cpm
35 Nguyễn Văn (04.06.81) Thành Chuyên viên VPĐKQSD đất huyện Cam Lộ, Quảnh Trị 0946873566 thanhvpdcl@gmail.com
36 Nguyễn Văn (01.01.83) Thành Chuyên viên VPĐKQSD đất thành phố Huế 0986012678  
37 Nguyễn Ngọc Đan  Thanh Chuyên viên VPĐKQSD đất tỉnh Gia Lai 0983223059 danthanhpleiku@gmail.com
38 Nguyễn Hồng   Thắm Chuyên viên VPĐKQSD đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0919889987 thamstnmtbrvt@gmail.com
39 Biện Thị   Thu Chuyên viên Phòng TNMT quận Sơn Trà, Đà Nẵng 0905374567 bienthutnmt@gmail.com
40 Phạm Thị Hằng  Thu Chuyên viên Tổng Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC 0937697989 hhangthu210@yahoo.com
41 Võ Đức   Tiến Chuyên viên VPĐKQSD đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 0983703432 voductienvpdk@gmail.com
42 Nguyễn    Toàn Chủ tịch UBND xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị 0914205234 toan.tnmt@gmail.com
43 Nguyễn Văn   Toàn Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 0919910156 nvtoan.ubnd@tth.gov.vn
44 Nguyễn Thành   Trung Giám đốc VPĐKQSD đất Thị xã Hương Thủy, Huế 0905554145 thanhtrungvpdk@gmail.com
45 Trần    Trung Chuyên viên Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám, Sở TNMT tỉnh Quảng Bình 01276162636 trungpdkdd@yahoo.com
46 Thân Mạnh   Tuấn Giám đốc VPĐKQSD đất huyện Phong Điềm, Huế 0972343959 thanmanhtuan@gmail.com
47 Huỳnh Đình   Vỹ   Kinh doanh tự do 0982560846  
48 Trần Thị   Yến Chuyên viên Phòng TNMT thành phố Hà Tĩnh 0917875569 tranyentnmt@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here