Danh sách cựu sinh viên lớp 21C

0
210
TT Họ và tên Giới Ngày tháng
 năm sinh
Nơi sinh Nghề nghiệp
và nơi làm việc 
Số điện thoại Ghi chú
1 2 3 4 5 6    
1 Hoàng Thị Lệ Bình Nữ 16/4/1979 Quảng Bình UBND TP Đồng Hới 0912 550 048  
2 Nguyễn Văn  Đàm Nam 22/02/77 Quảng Bình Công ty TNHH đầu tư phát triển Vân Anh 0915 093 365  
3 Võ Thị Anh  Đào Nữ 20/11/1977 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0945 321 815  
4 Phan Quang Đăng Nam 02/08/90 Quảng Bình UBND xã Hưng Thủy, QB 1253 397 456  
5 Trần Thanh  Hải Nam 01/05/89 Quảng Trị Sở TNMT Quảng Bình 0918 028 501  
6 Nguyễn Quốc Hiền Nam 04/09/92 Quảng Bình VP ĐKQSĐĐ huyện Tuyên Hóa, QB 01678799362  
7 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 10/05/87 Quảng Bình VP ĐKQSD đất huyện Bố Trạch, QB 01696 815 922  
8 Nguyễn Thị Hoài Nữ 19/4/1983 Bình Trị Thiên Sở TNMT Quảng Bình 0983 369 357  
9 Phan Hải Hoài Nữ 26/11/1988 Quảng Bình UBND TP Đồng Hới 0986 345 929  
10 Hà Lê Thái Học Nam 09/01/87 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0917 685 858  
11 Phan Thanh Hưng Nam 19/7/1985 Quảng Bình VP ĐKQSĐĐ huyện Bố Trạch, QB 0947705785  
12 Trương Thị Thanh  Hương Nữ 16/8/1982 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0934 844 486  
13 Đoàn Công Hữu Nam 29/11/1983 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0918 128 666  
14 Trần Văn Khương Nam 03/12/71 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0913 295 555  
15 Trần Anh Linh Nam 16/6/1979 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0912 032 068  
16 Hoàng Đình  Long Nam 14/7/1984 Quảng Bình VP ĐKQSĐĐ huyện Lệ Thủy, QB 0931352373  
17 Đinh Vũ  Long Nam 02/10/86 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0945765672  
18 Trương Trà My Nữ 09/10/92 Hà Tĩnh Sở TNMT Quảng Bình 0972 311 985 Đã nghỉ học
19 Nguyễn Thị Linh Phương Nữ 16/10/1986 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0962 230 889  
20 Nguyễn Thị Diễm Phương Nữ 25/5/1989 TT Huế Tự do 0979 922 329  
21 Dương Đệ Phương Nam 17/2/1983 Quảng Bình UBND xã Thanh Thủy, QB 0915 815 557  
22 Hoàng Đức Phượng Nam 20/2/1977 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0983 796 021  
23 Lê Văn  Quý Nam 05/06/89 Quảng Bình Trung tâm kỹ thuật địa chính, Sở tài nguyên môi trường Quảng Bình 01699355977 Đã nghỉ học
24 Nguyễn Hữu Tài Nam 11/08/87 Quảng Bình Phòng TNMT huyện Tuyên Hóa, QB 0917 401 986  
25 Trương Ngọc Tân Nam 15/12/1979 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0918 800 250  
26 Văn Mạnh Khánh Toàn Nam 17/2/1991 Quảng Bình VP ĐKQSD đất huyện Quảng Ninh, QB 01275 656 567  
27 Dương Thị Minh Thương Nữ 05/10/87 Quảng Bình VP ĐKQSD đất huyện Quảng Ninh, QB 0983 906 247  
28 Hoàng Thị Mai Trang Nữ 01/11/86 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 01672 541 459  
29 Hà Thị Thùy  Trinh Nữ 16/5/1990 Quảng Bình VP ĐKQSD đất huyện Quảng Ninh, QB 0914 429 516  
30 Đinh Hoàng Sơn Nam 17/1/1991 Quảng Bình Sở TNMT Quảng Bình 0967 661 668  
31 Phạm Đắc Thắng Nam 21/9/1991 Quảng Bình Văn phòng ĐK QSD đất TP Đồng Hới 0913663839  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here