Điểm QTHT- Điểm Thi – Học kỳ 2 năm 2021- 2022

0
6020

BÍ QUYẾT ĐỂ ÔN THI CUỐI KỲ HIỆU QUẢ

HỌC ĐẠI HỌC THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO

STT Mã học phần Tên học phần Nhóm Số TC Số Sv Điểm QTHT Điểm Thi
1 TNMT20102 Bản đồ địa chính 03 2 26
2 TNMT20102 Bản đồ địa chính 02 2 23
3 TNMT20102 Bản đồ địa chính 01 2 22
4 TNMT20702 Đánh giá tác động môi trường 01 2 46
5 TNMT31072 Đấu thầu trong đầu tư 01 2 33
6 TNMT11002 Địa lý kinh tế 01 2 69
7 TNMT11002 Địa lý kinh tế 02 2 62
8 TNMT31084 Định giá đất và bất động sản 01 4 17
9 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 01 3 50 Xem
10 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 02 3 17 Xem
11 TNMT21503 Hệ thống thông tin nhà đất 03 3 17
12 KNPT11102 Kinh tế lượng 01 2 46 Xem
13 KNPT11102 Kinh tế lượng 02 2 23
14 TNMT31173 Marketing bất động sản 01 3 33
15 TNMT31182 Môi giới bất động sản 01 2 17
16 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 01 2 59 Xem
17 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 03 2 40 Xem
18 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 04 2 23 Xem
19 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 05 2 49 Xem
20 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 06 2 51 Xem
21 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 08 2 44 Xem
22 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 09 2 63 Xem
23 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 02 2 57
24 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 07 2 55
25 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 10 2 41
26 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 11 2 62
27 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 06 2 18
28 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 07 2 23
29 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 08 2 23
30 TNMT31613 PL về nhà ở và kinh doanh BĐS 01 3 17
31 TNMT31213 PT thị trường bất động sản 01 3 33
32 TNMT23403 QH đô thị và khu dân cư NT 01 3 49
33 TNMT23403 QH đô thị và khu dân cư NT 02 3 13
34 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và BĐS 01 3 23
35 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và BĐS 02 3 23
36 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và BĐS 02 3 23
37 TNMT27302 QL môi trường ĐT và khu công nghiệp 01 2 46
38 TNMT31242 Quản lý thuế và lệ phí 01 2 35 Xem
39 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 01 2 46
40 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 02 2 33
41 TNMT27402 Quản lý xây dựng đô thị 03 2 13
42 TNMT23902 Tài chính và đầu tư bất động sản 01 2 35 Xem
43 CBAN11902 Tin học 01 2 80
44 CBAN11902 Tin học 02 2 80
45 CBAN11902 Tin học 03 2 78
46 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 01 3 27
47 TNMT25203 Tin học CN quản lý đất đai 02 3 23
48 CBAN11103 Toán cao cấp 01 3 80
49 CBAN12202 Toán thống kê 01 2 80
50 CBAN12202 Toán thống kê 02 2 81 Xem
51 TNMT31042 Trắc địa ảnh 01 2 13
52 TNMT31063 Viễn thám 01 3 23
53 TNMT31063 Viễn thám 02 3 23

ĐỜI NGẮN, ĐỪNG NGỦ DÀI

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here