Điểm QTHT- Điểm Thi – Học kỳ 1 năm 2021- 2022

0
4679

 

Summer Vintage GIF8 lưu ý để vượt qua kỳ thực tập tốt nghiệp cuối khóa dễ dàng

Bí quyết để học tập, ôn thi cuối kỳ hiệu quả

TT Mã học phần Tên học phần Nhóm Điểm QTHT Điểm Thi
1 TNMT31342 Bản đồ địa hình 01 Xem
2 TNMT10202 Bản đồ học 01 Xem
3 TNMT10202 Bản đồ học 02 Xem
4 TNMT29303 Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 01 Xem
5 TNMT29303 Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 02 Xem
6 TNMT20602 Đánh giá đất 01 Xem
7 TNMT20602 Đánh giá đất 02 Xem
8 TNMT20702 Đánh giá tác động môi trường 01 Xem
9 TNMT11002 Địa lý kinh tế 01 Xem
10 TNMT31092 Giao dịch và đàm phán kinh doanh 01 Xem
11 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 01 Xem
12 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 02 Xem
13 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 02 Xem
14 TNMT31152 Khởi tạo doanh nghiệp 02
15 TNMT31152 Khởi tạo doanh nghiệp 01
16 TNMT22002 Kinh tế đất 01 Xem
17 TNMT31112 Kinh tế môi trường 01 Xem
18 TNMT22102 Lập dự án đầu tư bất động sản 01 Xem
19 TNMT31702 Luật quy hoạch đô thị 01
20 TNMT26802 Luật quy hoạch đô thị 01
21 TNMT31173 Marketing bất động sản 01 Xem
22 TNMT31182 Môi giới bất động sản 01 Xem
23 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 01
24 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 02
25 TNMT25802 Pháp luật đất đai 01
26 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và bất động sản 01
27 TNMT27302 QL môi trường đô thị và khu công nghiệp 01
28 TNMT23002 Quản lý đất nông nghiệp bền vững 01
29 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 01 Xem
30 TNMT23103 Quản lý hành chính về đất đai 01 Xem
31 TNMT23103 Quản lý hành chính về đất đai 02 Xem
32 TNMT23202 Quản lý nguồn nước 01
33 TNMT31242 Quản lý thuế và lệ phí 01 Xem
34 TNMT31272 Quy hoạch nông thôn 01 Xem Xem
35 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 01 Xem
36 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 02 Xem
37 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 03 Xem
38 TNMT31282 Quy hoạch vùng 01 Xem
39 TNMT24002 Tài nguyên đất đai 01 Xem
40 TNMT24402 Thị trường bất động sản 01 Xem
41 NHOC31853 Thổ nhưỡng 03
42 TNMT25404 Trắc địa 01
43 TNMT25404 Trắc địa 02
44 TNMT25404 Trắc địa 03
45 TNMT31042 Trắc địa ảnh 01
46 TNMT31063 Viễn thám 01 Xem
47 TNMT31063 Viễn thám 02 Xem
48 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 03 Xem Xem
49 TNMT31322 Xử lý số liệu chuyên ngành 01 Xem
50 TNMT29903 Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 01 Xem
51 TNMT29903 Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 02 Xem
52 CBAN12202 Toán thống kê 01 Xem
53 CBAN12202 Toán thống kê 02 Xem
54 CBAN12202 Toán thống kê 03 Xem
55 CBAN12202 Toán thống kê 04 Xem
56 CBAN12202 Toán thống kê 05 Xem
57 CBAN12202 Toán thống kê 06 Xem
58 CBAN12202 Toán thống kê 07 Xem
59 CBAN12202 Toán thống kê 08 Xem
60 CBAN12202 Toán thống kê 09 Xem
61 CBAN12202 Toán thống kê 10 Xem
62 CBAN12202 Toán thống kê 11 Xem
63 CBAN12202 Toán thống kê 12 Xem
64 CBAN12202 Toán thống kê 13 Xem
65 CBAN12202 Toán thống kê 14 Xem

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here