Thống kê nhiệm vụ khoa học công nghệ của Cán bộ Giảng viên

0
49

Trong giai đoạn 2015 đến 2020, Cán bộ Giảng viên khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp đã thực hiện được 58 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (KHCN) các cấp. Trong đó, thực hiện 01 nhiệm vụ KHCN cấp bộ, 08 nhiệm vụ cấp Đại học Huế và gần 50 đề tài cấp cơ sở. Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu liên quan đến Quản lý đất đai, biến đổi khí hậu và môi trường.View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here