Lịch kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở và sinh viên năm 2021

0
33
Theo kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở và sinh năm 2021 của phòng KHCN, HTQT & TTV nhằm báo cáo tiến độ, đề xuất những vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài. Khoa Tài nguyên đất và MTNN tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài cấp cơ sở và sinh viên năm 2021 vào thời gian sau:
Thời gian 8g00 ngày 27 tháng 8 năm 2021 (Thứ 6).
Địa điểm: VP Khoa Tài nguyên đất và MTNN,
Chủ trì: TS Nguyễn Văn Bình (Phó chủ tịch HĐ)
Thành phần: Các thành viên tham gia HĐ và chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở và SV năm 2021, CBGV và sinh viên người quan tâm.
Khách mời: Đại diện Phòng KHCN HTQT&TTV.
Các chủ nhiệm đề tài hoàn thành báo cáo tiến độ theo quy định của phòng KHCN HTQT & TTTV và chuẩn bị bài trình bày bằng Powerpoint để báo cáo những kết quả đạt được, những vướng mắc và đề xuất cho Hội đồng đánh giá.
Trân trọng,

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here