Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở và sinh viên năm 2021

0
185

 

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở và sinh viên năm 2021, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp tổ chức tiến hành nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở và sinh viên do Khoa quản lý như sau:

  1. Đề tài cấp cở sở (Trường): 7.30 ngày 03 tháng 12 năm 2021 (sáng thứ 6).

Địa điểm: Văn phòng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp.

  1. Đề tài sinh viên: 14 g00 ngày 03 tháng 12 năm 2021 (Chiều thứ 6)

Địa điểm: Báo cáo theo hình thức online.

Link: https://meet.google.com/aqy-eaye-tnw

Thành phần: Chủ tịch HĐ, chủ nhiệm đề tài và người quan tâm.

Trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô chủ nhiệm đề tài và sinh viên, người quan tâm thông tin để thời gian tham gia.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here