Điểm 30% môn Đánh giá đất- nhóm 1 (hk3)

0
56
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 16L4011015 Cao Viết Cường 10 8.5 9 Chín
2 15L4011018 Nguyễn Phước Tồn Danh 10 8 8.7 Tám,Bảy
3 16L4011133 Nguyễn Trung Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
4 17L4011017 Phan Khắc Hoan 10 8.5 9 Chín
5 17L4011026 Phạm Trung Kha 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 17L4011035 Nguyễn Tấn Lợi 10 9 9.3 Chín,Ba
7 16L4011065 Đinh Trần Công Minh 10 9 9.3 Chín,Ba
8 17L4011038 Phan Thị Năm 10 8.5 9 Chín
9 17L4011062 Nguyễn Đức 10 8.5 9 Chín

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here