Điểm QTHT- Điểm THI học kỳ 1 năm 2020- 2021

0
3301
STT Mã học phần Tên học phần Nhóm Điểm QTHT Điểm Thi
1 TNMT31233 QL hành chính về đất đai và BĐS 1 Xem Xem
2 TNMT31063 Viễn thám 2 Xem Xem
3 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 8 Xem Xem
4 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 2 Xem Xem
5 TNMT21403 Hệ thống thông tin địa lý 2 Xem Xem
7 TNMT31042 Trắc địa ảnh 1 Xem Xem
8 TNMT20602 Đánh giá đất 2 Xem Xem
9 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 1 Xem Xem
10 TNMT22102 Lập dự án đầu tư bất động sản 1 Xem Xem
11 TNMT23403 QH đô thị và khu dân cư NT 2 Xem Xem
13 TNMT23002 QL đất nông nghiệp bền vững 1 Xem Xem
14 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 2 Xem Xem
15 TNMT31292 Seminar kỹ năng kinh doanh BĐS 1 Xem Xem
16 TNMT23202 Quản lý nguồn nước 1 Xem Xem
17 TNMT23704 Quy hoạch tổng thể 1 Xem Xem
18 TNMT24402 Thị trường bất động sản 1 Xem Xem
19 NHOC31082 Thổ nhưỡng 2 Xem Xem
20 TNMT31063 Viễn thám 3 Xem Xem
22 TNMT31042 Trắc địa ảnh 2 Xem Xem
23 TNMT31063 Viễn thám 1 Xem Xem
24 TNMT20602 Đánh giá đất 1 Xem Xem
25 TNMT21302 Hệ thống định vị toàn cầu 1 Xem Xem
26 TNMT27203 Quản lý hành chính đô thị 2 Xem Xem
27 NHOC31082 Thổ nhưỡng 3 Xem Xem
28 TNMT31042 Trắc địa ảnh 1 Xem Xem
29 TNMT31042 Trắc địa ảnh 3 Xem Xem
30 TNMT24002 Tài nguyên đất đai 1 Xem Xem
31 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 1 Xem Xem
32 TNMT26802 Luật quy hoạch đô thị 1 Xem Xem
33 TNMT27302 QL môi trường đô thị và khu CN 1 Xem Xem
34 TNMT23604 Quy hoạch sử dụng đất 3 Xem Xem
35 TNMT31282 Quy hoạch vùng 1 Xem Xem
36 TNMT25802 Pháp luật đất đai 2 Xem Xem
37 TNMT31202 Pháp luật về KD bất động sản 1 Xem Xem
38 TNMT25802 Pháp luật đất đai 1 Xem Xem
39 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 11 Xem Xem
40 TNMT24002 Tài nguyên đất đai 1 Xem Xem
41 TNMT31152 Khởi tạo doanh nghiệp 1 Xem Xem
43 TNMT29303 ĐKTK đất đai và bất động sản 1 Xem Xem
44 TNMT31182 Môi giới bất động sản 1 Xem Xem
45 TNMT20102 Bản đồ địa chính 1 Xem Xem
47 TNMT20102 Bản đồ địa chính 2 Xem Xem
48 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 12 Xem Xem
49 TNMT23403 QH đô thị và khu dân cư NT 1 Xem Xem
50 TNMT23103 Quản lý hành chính về đất đai 1 Xem Xem
51 TNMT27302 QL môi trường đô thị và khu CN 1 Xem Xem
52 TNMT23202 Quản lý nguồn nước 2 Xem Xem
53 TNMT27302 Luật đo đạc- BD 1 Xem Xem
54 TNMT23202 Đánh giá đất- LT53 1 Xem Xem

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here