Sáng ngày 9/5/2019 vào lúc 8h Khoa Tài nguyên Đất & Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đề tài Đại học Huế mã số DHH2017-02-93 với tên đề tài “Nghiên cứu thực trạng tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện một số chính sách đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị do Th.S Trần Trọng Tấn làm chủ nhiệm đề tài, cùng các thành viên gồm PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ, Th.S Nguyễn Bích Ngọc, Th.S Nguyễn Tiến Nhật, Th.S Nguyễn Thị Nhật Linh.

Tại buổi nghiệm thu, Th.S Trần Trọng Tấn đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung, kết quả nghiên cứu chính của đề tài gồm:

  • Đã phân tích khái quát tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
  • Đã đánh giá được việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại huyện Hướng Hoá thời gian qua.
  • Đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai. Trong đó, đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng về chính sách bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư và chính sách giao đất, giao rừng.
  • Đã đề xuất các giải pháp hợp lý để nâng cao hiệu quả tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai nói chung và cho chính sách bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư; giao đất, giao rừng nói riêng.

Theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu tại cấp cơ sở, đề tài đảm bảo cả về mặt nội dung, hình thức, hàm lượng khoa học cao. Bên cạnh đó, đề tài đã xuất bản thành công 1 bài báo khoa học trên tạp chí Đại học Huế, đề tài có sản phẩm đào tạo vượt trội và kết quả của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác quản lý đất đai tại địa phương huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, cho cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên ngành Quản lý đất đai và những người quan tâm.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:

Chủ trì đề tài- Th.S Trần Trọng Tấn báo cáo

Phản biện 1, TS. Nguyễn Thị Hải và Phản biện 2, Th.S Phan Thị Cẩm Lệ đọc nhận xét, góp ý đề tài

Các thành viên trong Hội đồng góp ý, trao đổi

Chủ tịch HĐ, PGS, TS Hồ Kiệt góp ý đề tài

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here