Hình ảnh về chuyến thực tế nghề của lớp Quản lý thị trường bất động sản K47 tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

0
59
Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Nông Lâm Huế, từ ngày 05/09 đến 25/09 năm 2016, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức đưa sinh viên lớp Quản lý thị trường bất động sản K47 đi thực tế nghề nghiệp tại  quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Tham gia chuyến thực tế nghề gồm có 22 sinh viên lớp Quản lý thị trường bất sản K47 và 3 giảng viên hướng dẫn do thầy Th.s Dương Quốc Nõn làm trưởng đoàn. Được sự chấp thuận và tạo điều kiện của địa phương, đoàn đã chia thành 3 nhóm để thực tập tại CN Văn phòng đăng ký tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian đi thực tế nghề, các nhóm sinh viên đã thực hiện chuyên đề về quản lý thị trường bất động sản, khảo sát giá đất ở thị trường tại địa phương.
Ngoài ra, sinh viên còn được cán bộ địa phương tạo điều kiện tiếp xác với các công tác thực tế nghề như các công việc tại văn phòng đăng ký đất đai; công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gán liền với đất. Hoạt động này giúp sinh viên năng cao được kiến thức chuyên môn cũng như tăng thêm tình yêu đói với nghề sẽ làm sau khi ra trường.
Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện:
  Sinh viên được thực tế tại CN Văn phòng đăng ký đất đai quận Thanh Khê  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here