Seminar Ứng dụng phương pháp MCE trong đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp khu vực gò đồi của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

0
528

–  Người trình bày: NCS. Ths Nguyễn Văn Bình
– Địa điểm: Văn phòng khoa
– Thời gian: 8h30 sáng thứ 3 (ngày 13/092016)
– Thành viên: các công đoàn viên bộ môn Trắc địa bản đồ, các công đoàn viên khoa quan tâm

1) Kết luận:
–      Khu vực gò đồi có bốn xã và một phần diện tích xã hương vân, có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông và cơ sở hạ tầng phát triển, tạo ra nhiều lợi thế trong giao lưu, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hang hoá.
–      Một số loại hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao như hồ tiêu, cây ăn quả … Những kiểu sử dụng cho hiệu quả xã hội cao như keo, cao su… Cây lâu năm là một trong những kiểu sử dụng cho hiệu quả môi trường cao nhất.
–      Những loại hình sử dụng đất nông nghiệp mang tính hiệu quả về cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường cao là cây ăn quả (thanh trà), cây công nghiệp lâu năm (cao su, hồ tiêu). Còn hiệu quả thấp nhất là loại hình sử dụng đất lâm nghiệp (thông)
–      Căn cứ vào kết quả phân tích SWOT và tính toán hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội chúng tôi đưa ra định hướng các loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện đất đai, địa hình, khí hậu của địa phương là cây ăn quả (thanh trà), cây keo, cao su, hồ tiêu.

2) Kiến nghị
–      Kết quả nghiên cứu có thể được xem xét và áp dụng ngay tại vùng đồng bằng đầm phá ven biển thị xã Hương Trà và các vùng khác tương tự.
–      Địa bàn cần khắc phục những hạn chế bất lợi và tận dụng cơ hội để phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, cần đầu tư hoàn thiện tối đa cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho quá trình sản xuất. Tiếp tục chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến, cập nhật giống mới và kỹ thuật mới để nâng cao năng suất cây trồng tăng thu nhập cho người dân.
–      Chính quyền địa phương cần đưa ra các chính sách, kế hoạch nhằm mục đích phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hang hoá, quản lý chặt chặt chẽ việc sử dụng đất nông nghiệp.


NCS. Ths. Nguyễn Văn Bình trình bày kết quả nghiên cứu


Toàn cảnh buổi seminar

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here