Báo cáo kết quả học tập nghiên cứu của Nghiên cứu sinh ngành QLĐĐ

0
311

Chiều ngày 1/8/2015, Trường Đại học Nông Lâm Huế – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức buổi báo cáo kết quả học tập nghiên cứu đến tháng 6/2016 cho 05 nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý đất đai gồm: Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Từ Đức, Vũ Trung Kiên, Huỳnh Đình Dũng

Tại buổi báo cáo các nghiên cứu sinh đã trình bày các kết quả đã đạt được trong thời gian thực hiện nghiên cứu của mình trước hội đồng và kế hoạch thực hiện các công việc trong thời gian nghiên cứu còn lại. Buổi báo cáo cũng đã có sự tham gia đông đủ của các nghiên cứu sinh khác ngành QLĐĐ cũng như các CBGV đang công tác tại Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp. Đây cũng là dịp sinh hoạt trao đổi học thuật mà Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp hướng đến nhằm nâng cao năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho CBGV của Khoa.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here