Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp các lớp Khóa 45, 46 và Cao đẳng 47

0
86
 ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
——————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỚP QUẢN LÝ ĐẤT 46A,  NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo QĐ số: …/ QĐ-ĐHNL, ngày…/…./2015
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHH)
TT Giảng viên hướng dẫn Họ và Tên sinh viên Địa điểm thực tập
1 Th.S Nguyễn Văn Bình Lê Anh Tuấn Phú Vang, TT Huế
Nguyễn Anh Khuê TP Huế, TT Huế
Võ Đức Ngọc Hương Thủy, TThuế
Nguyễn Anh Tuấn Ba Đồn, Quảng Bình
2 TS. Lê Thanh Bồn Võ Thị Chung Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Đặng Ngọc Minh Dương TP Huế, TT Huế
Trần Nhật Hùng Hải Lăng, Quảng Trị
Nguyễn Diệu My Hòa Vang, Đà Nẵng
3 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương Nguyễn Tuấn Anh Hải Lăng, Quảng Trị
Lê Trung Đức Lệ Thủy, Quảng Bình
Đặng Thị Hồng Phương TP Đồng Hới, Quảng Bình
Lê Trọng Nghĩa Hòa Vang, Đà Nẵng
Dương Duy Tài Lệ Thủy, Quảng Bình
4 CN. Lê Ngọc Đoàn Phan Xuân Sơn Phú Thiện, Gia Lai
Hồ Xuân Tưởng Hương Thủy, TT Huế
5 TS. Trần Thanh Đức Nguyễn Hữu Hiếu Chư Pưh, Gia Lai
Đỗ Vạn Tuần Tam Kỳ, Quảng Nam
Nguyễn Thị Lan Nhi TP Huế, TT Huế
6 Th.S Nguyễn Thị Hải Hà Thúc Anh Khoa Phú Vang, TT Huế
Huỳnh Văn Nhật Hương Trà, TT Huế
Lê Thị Phương Hương Trà, TT Huế
Châu Khắc  Quang Hương Trà, TT Huế
7 KS. Hồ Việt Hoàng Hồ Văn Hồ Hướng Hóa, Quảng Trị
Nguyễn Công Lành TP Huế, TT Huế
8 Th.S Lê Đình Huy Đoàn Văn Cường Kbang, Gia Lai
Trần Thị Thanh Hà TP Đà Nẵng
Bùi Gia Thành Hương Thủy, TT Huế
9 Th.S Nguyễn Phúc Khoa Đoàn Văn Dũng Hướng Hóa, Quảng Trị
Trương Thị Dạ Phương TP Huế, TT Huế
Đặng Ngọc Tuấn Hiệp Đức, Quảng Nam
10 TS. Hồ Kiệt Đặng Châu Anh TP Huế, TT Huế
Đoàn Mạnh Đức Hùng A Lưới, TT Huế
Lê Thị Hồng Phúc Hòa Vang, Đà Nẵng
Lê Huy Thỏa TP Hà Tỉnh, Hà Tĩnh
Phan Thị Mai Trang Hải Lăng, Quảng Trị
11 TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nguyễn Ngọc Đức Hiệp Đức, Quảng Nam
Trần An TP. Huế, TT Huế
Phạm Văn Bảo Hoàng TP Huế, TT Huế
Hà Thị Khánh Linh Hòa Vang, Đà Nẵng
Đặng Đình Lực Kỳ Anh, Hà Tĩnh
12 Th. S Nguyễn Thanh Nam Phan Anh Tú Bố Trạch, Quảng Bình
13 Th.S Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Phú Năng Hòa Vang, Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thủy Quỳnh Lưu, Nghệ An
Trương Công Vũ Tiên Phước, Quảng Nam
14 TS. Nguyễn Hữu Ngữ Trần Thị Nhung Tỉnh Đăk Lăk
Huỳnh Thị Đông Hội An, Quảng Nam
Hoàng Thị Ngọc Hân Đức Cơ, Gia Lai
Phan Thị Thu Hiền Tiên Phước, Quảng Nam
Nguyễn Xuân Toàn TP Đồng Hới, Quảng Bình
Phùng Nhật Tuyên Hòa Vang, Đà Nẵng
15 Th.S Trần Văn Nguyện Đinh Thúy Hằng Bố Trạch, Quảng Bình
Nguyễn Xuân Huy Đaktô, Kon Tum
Trần Đức Huyến Can Lộc, Hà Tĩnh
Nguyễn Trần Khánh Linh TP Huế, TT Huế
Nguyễn Văn Thiện Phước TP Huế, TT Huế
16 CN. Nguyễn Tiến Nhật Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hướng Hóa, Quảng Trị
Đặng Danh Đức Can Lộc, Hà Tĩnh
17 KS. Dương Quốc Nõn Đinh Thị Hiền Ba Đồn, Quảng Bình
Hồ Văn Quang Hải Lăng, Quảng Trị
18 Th.S Trần Thị Phượng Hồ Ngọc Gia Bảo A Lươi, TT Huế
Hồ Minh Đĩnh Hòa Vang, Đà Nẵng
Trần Thị Yến Ly Hòa Vang, Đà Nẵng
19 Th.S Trần Trọng Tấn Nguyễn Thị Thu Thảo Đakrong, Quảng Trị
Hồ Đăng Khoa Bình Sơn, Quảng Ngãi
Lê Thị Quyên Gio Linh, Quảng Trị
20 KS. Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Thị Thùy Linh TP Huế, TT Huế
Nguyễn Quốc Thịnh Ba Đồn, Quảng Bình
21 TS. Phạm Hữu Tỵ Hồ Bảo An TP Huế, TT Huế
Nguyễn Thị Nguyệt  Đông TT Huế
Nguyễn Quốc Việt Hội An, Quảng Nam
Lê Thị Xuân Yến TP Huế, TT Huế
Trần Bá Cao Đông Hà, Quảng Trị
22 Th.S Phạm Gia Tùng Trần Châu Tôn Ái Nứ A Lưới, TT Huế
Võ Trọng Qúy TP Huế, TT Huế

Ấn định danh sách này gồm có:
–  22 Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
– 74 sinh viên thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

 

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Th.S Trần Thị Kiều My

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
——————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỚP QUẢN LÝ ĐẤT 46B, NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo QĐ số: …/ QĐ-ĐHNL, ngày…/…./2015
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHH)
TT Giảng viên hướng dẫn Họ và Tên sinh viên Địa điểm thực tập
1 Th.S Nguyễn Văn Bình Nguyễn Đức Qúa  Hòa Vang, Đà Nẵng
Đinh Văn Mâm An Lão, Bình Định
Lâm Thanh Sơn Ba Đồn, Quảng Bình
Nguyễn Thị Kim Mẫn Cam Lộ, Quảng Trị
2 TS. Lê Thanh Bồn Nguyễn Tấn Cường Núi Thành, Quảng Nam
Trần Minh Tuấn Hòa Vang, Đà Nẵng
Võ Lê Anh Minh Bố Trạch, Quảng Bình
Võ Văn Huy Chư Pưh, Gia Lai
Cao Thị Dung Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
3 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương Trần Hồng Hạnh Điện Bàn, Quảng Nam
Trần Minh Phúc Lệ Thủy, Quảng Bình
Trần Thị Hoa Quảng Ninh, Quảng Bình
Trương Thị Thúy Quế Sơn, Quảng Nam
4 CN. Lê Ngọc Đoàn Võ Tá Hoàng Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
5 TS. Trần Thanh Đức Dương Quốc Đăng Khoa Quảng Điền, TT Huế
Nguyễn Văn Vinh Bố Trạch, Quảng Bình
Phạm Trịnh Phương Lan Bình Sơn, Quãng Ngãi
6 Th.S Nguyễn Thị Hải Lê Quang Thành Hương Thủy, TT Huế
Nguyễn Đoàn Thị Hải Yến Phú Vang, TT Huế
Phạm Phước Quang Hương Thủy, TT Huế
Võ Văn Nhật Chung Hương Trà, TT Huế
7 KS. Hồ Việt Hoàng Nguyễn Thị Qui Phượng Phong Điền, TT Huế
8 Th.S Lê Đình Huy Bùi Hồ Thanh Nhật Hòa Vang, Đà Nẵng
Dương Thị Huệ Cam Lộ, Quảng Trị
Phạm Phương Nguyên Bố Trạch, Quảng Bình
9 Th.S Nguyễn Phúc Khoa Lang Văn Thưởng Anh Sơn, Nghệ An
Phạm Văn Re Ba Tơ, Quãng Ngãi
Thái Văn Hưng TP Huế, TT Huế
10 TS. Hồ Kiệt Nguyễn Đắc Phương Cam Lộ, Quảng Trị
Nguyễn Thị Lành TP Huế, TT Huế
Nguyễn Văn Sử Vĩnh Linh, Quảng Trị
Nguyễn Vi Thịnh Thăng Bình, Quảng Nam
Phạm Minh Phương  TT Huế
Võ Thị Thùy An Duy Xuyên, Quảng Nam
11 TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh Bùi Thị Hà Trang Đông Hà, Quảng Trị
Hoàng Ngọc Thái Phú Lộc, TT Huế
Lưu Thị Phương Thảo Tam kỳ, Quảng Nam
Nguyễn Trắc Bá Ẩn TP Huế, TT Huế
Nguyễn Văn Phong Nhã Gio Linh, Quảng Trị
Trần Thị Thu Hiền Hương Hóa, Quảng Bình
12 Th. S Nguyễn Thanh Nam Lê Thành Quang TP Huế, TT Huế
13 Th.S Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Quang Tuấn Tuyên Hóa, Quảng Bình
Nhan Thi Kiều Ngân Đông Hà, Quảng Trị
Đinh Thị Đỏ Vĩnh Thạnh, Bình Định
14 TS. Nguyễn Hữu Ngữ Nguyễn Thị Hiền Lệ Thủy, Quảng Bình
Trần Thị Ngọc Hà TP Huế, TT Huế
Nguyễn Thị Biên Tam kỳ, Quảng Nam
Đặng Châu Trường Vy Hòa Vang, Đà Nẵng
Lê Thị Cẩm Tú Kỳ Anh, Hà Tĩnh
15 Th.S Trần Văn Nguyện Phạm Thị Viên Hòa Nhơn, Bình Định
BHLing Thị Dan Tây Giang, Quảng Nam
Lê Vũ Tam kỳ, Quảng Nam
Nguyễn Phan Nhật Quỳnh TP Huế, TT Huế
Phan Văn Khang TP Huế, TT Huế
16 CN. Nguyễn Tiến Nhật Nguyễn Đức Phương Hướng Hóa, Quảng Trị
Trần Thị Hoài Linh TP Huế, TT Huế
17 KS. Dương Quốc Nõn Lê Lâm TP Huế, TT Huế
Nguyễn Trùng Dương TP Huế, TT Huế
18 Th.S Trần Thị Phượng Lê Đức Hậu Đà Lạt, Lâm Đồng
Nguyễn Huỳnh Minh Quý Hội An, Quảng Nam
Trần Văn Minh Tam kỳ, Quảng Nam
19 Th.S Trần Trọng Tấn Lương Văn Anh Thăng Bình, Quảng Nam
Đỗ Thị Thu Hiền Cam Lộ, Quảng Trị
Nguyễn Thị My My Hòa Vang, Đà Nẵng
20 KS. Nguyễn Ngọc Thanh Phạm Nhật Luý TP Huế, TT Huế
Trần Hoàng Huy TP Huế, TT Huế
21 TS. Phạm Hữu Tỵ Đặng Văn Thịnh Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Lê Thuận Nhật Tân Lệ Thủy, Quảng Bình
Ngô Thị Kim Ngân Đồng Hới, Quảng Bình
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thăng Bình, Quảng Nam
Phan Thanh Hoài Tuyên Hóa, Quảng Bình
Trương Minh Trang TP Huế, TT Huế
22 Th.S Phạm Gia Tùng Trương Minh Trường TP Huế, TT Huế

Ấn định danh sách này gồm có:
–  22 Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
– 73 sinh viên thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

 

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Th.S Trần Thị Kiều My

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
——————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỚP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 46
 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo QĐ số: …/ QĐ-ĐHNL, ngày…/…./2015
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHH)

 

TT Giảng viên hướng dẫn Họ và Tên sinh viên Địa điểm thực tập
1 TS. Lê Thanh Bồn Nguyễn Ngọc Thành Lệ Thủy, Quảng Bình
2 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương Trần Huy Gia TP Huế, TT Huế
3 Th.S Nguyễn Thị Hải Trương Tấn Đạt TP Huế, TT Huế
4 TS. Hồ Kiệt Nguyễn Phương Duyên Duy Xuyên, Quảng Nam
5 TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh Lê Văn Quý TP Huế, TT Huế
6 TS. Nguyễn Hữu Ngữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh Hải Châu, Đà Nẵng
Nguyễn Văn Lộc TP Huế, TT Huế
7 Th.S Trần Văn Nguyện Lê Văn Mến Hội An, Quảng Nam
8 CN. Nguyễn Tiến Nhật Phan Văn Nhựt TP Huế, TT Huế
9 KS. Dương Quốc Nõn Nguyễn Văn Nguyện Sơn Trà,  Đà Nẵng
10 Th.S Trần Trọng Tấn Nguyễn Văn Tài TP Huế TP Huế, TT Huế
11 TS. Phạm Hữu Tỵ Phan Văn Trung TP Huế TP Huế, TT Huế

Ấn định danh sách này gồm có:
– 11 Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
– 12 sinh viên thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2015
TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Th.S Trần Thị Kiều My

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
——————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỚP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT 47 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo QĐ số: …/ QĐ-ĐHNL, ngày…/…./2015
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHH)

 

TT Giảng viên hướng dẫn Họ và Tên sinh viên Địa điểm thực tập
1 Th.S Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Guynh Phú Vang, TT Huế
Phan Văn Thành Quảng Bình
2 TS. Lê Thanh Bồn Trần Trung Thành TP Huế, TT Huế
3 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương Nguyễn Thị Kim Anh Điện Bàn, Quảng Nam
Nguyễn Quang Rinh Thừa Thiên Huế
4 CN. Lê Ngọc Đoàn Lê Thị Chín TP Huế, TT Huế
Lê Quang Trì Phú Vang, TT Huế
5 TS. Trần Thanh Đức Trần Thị Đào TP Huế, TT Huế
Nguyễn Thị Châu Loan Gio Linh, Quảng Trị
6 Th.S Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị My Ly TP Huế, TT Huế
7 KS. Hồ Việt Hoàng Hoàng Thị Nhung TP Huế, TT Huế
Lê Phụ Thái TP Huế, TT Huế
8 Th.S Lê Đình Huy Nguyễn Thành Đồng Phong Điền, TT Huế
Hồ Thị Ngọc Hồng TP Huế, TT Huế
9 Th.S Nguyễn Phúc Khoa Phan Nguyễn Nghĩa Huyền Triệu Phong, Quảng Trị
Trương Thị Minh Nguyệt TP Huế, TT Huế
10 TS. Hồ Kiệt Nguyễn Văn Đức TP Huế, TT Huế
Đinh Văn Qủa Hương Thủy, TT Huế
11 TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh Hoàng Thị Chanh TP Huế, TT Huế
Lê Văn Qúy TP Huế, TT Huế
12 Th. S Nguyễn Thành Nam Nguyễn Hữu Quốc Cường TP Huế, TT Huế
Trần Minh Hiếu Phong Điền, TT Huế
13 Th.S Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Thị Mai Hương Lệ Thủy, Quảng Bình
Nguyễn Thành Tin Hương Trà, TT Huế
14 TS. Nguyễn Hữu Ngữ Phạm Thị  Huyên TP Huế, TT Huế
15 Th.S Trần Văn Nguyện Trần Thị Thu Hương TP Huế, TT Huế
16 CN. Nguyễn Tiến Nhật Đặng Hoàng Nhật Linh TP Huế, TT Huế
17 KS. Dương Quốc Nõn Nguyễn Trường Nghĩa Phong Điền, TT Huế
18 Th.S Trần Thị Phượng Nguyễn Thị Nhung Vĩnh Linh, Quảng Trị
Lê Thị Tân Lệ Thủy, Quảng Bình
19 Th.S Trần Trọng Tấn Nguyễn Thị Lệ Hằng Quảng Điền, TT Huế
Kiều Công Văn TP Huế, TT Huế
20 KS. Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Tú Long Vĩnh Linh, Quảng Trị
21 TS. Phạm Hữu Tỵ Nguyễn Thị Ngọc Oanh TP Huế, TT Huế
Hồ Thị Hoa Quỳnh Phong Điền, TT Huế

Ấn định danh sách này gồm có:
– 21 Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
– 35 sinh viên thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

 

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Th.S Trần Thị Kiều My

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
——————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỚP QUẢN LÝ ĐẤT 45 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo QĐ số: …/ QĐ-ĐHNL, ngày…/…./2015
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHH)

 

TT Giảng viên hướng dẫn Họ và Tên sinh viên Địa điểm thực tập
1 Th. S Nguyễn Tiến Nhật Nguyễn Tiến Manh Quy Nhơn, Bình Định

Ấn định danh sách này gồm có:
– 01 Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa.
– 01 sinh viên thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

 

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Th.S Trần Thị Kiều My

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here