Seminar của Giáo sư Hans Ruppert, Đại học Gottingen, Đức

0
410
Sáng ngày 07/09/2015 Giáo sư Hans Ruppert đến từ Khoa Địa lý môi trường, Đại học Gottingen, Đức đã đến làm việc với Khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp về lĩnh vực quản lý môi trường đất và nước nhân dịp chuyến đi khảo sát mẫu đất ở Việt Nam với Nghiên cứu sinh Nguyễn Thùy Phương, là giảng viên của Bộ môn QLTNMT, Khoa TNĐ và MTNN.

Giáo sư Hans Ruppert đã trình bày seminar học thuật về chủ đề: Tổng quan về các nghiên cứu địa lý môi trường của nhóm nghiên cứu tại Khoa Địa lý môi trường và địa chất, Đại học Gottingen, Đức. Giáo sư đã chia sẽ về đam mê nghề của mình từ thời thanh niên đến bây giờ, lý do vì sao lại chọn chủ đề về ô nhiễm đất và nước tại quê hương của Ông. Với đam mê đó, Giáo sư đã đam mê nghiên cứu vấn đề ô nhiễm đất, nước, không khí, và cây trồng. Đồng thời một số kết quả nghiên cứu chính cũng đã được trình bày chi tiết tại buổi seminar. Đặc biệt, Giáo sư đã nêu ra nhiều hướng nghiên cứu mới, tiếp cận mới trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm đất và nước. Nhiều giảng viên tham gia seminar đã đặt câu hỏi thảo luận và Giáo sư đã chia sẽ nhiệt tình. Giáo sư rất mong muốn sẽ quay trở lại để trình bày nhiều chuyên đề hơn nữa với Khoa TNĐ và MTNN.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here