Hội thảo GIS toàn quốc năm 2014

0
105

Theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2014, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tổ chức thành công hội thảo GIS 2014 với chủ đề “Thích ứng với biến đổi khí hậu” từ 28-29/11/2014. Hội thảo năm nay rất phong phú về nội dung các công trình nghiên cứu khoa học trong ứng dụng GIS. Gồm có 9 tiểu ban với nhiều báo cáo hấp dẫn và nhiều ứng dụng mới của GIS trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:
Tiểu ban 1: Ứng dụng GIS, viễn thám trong Biến đổi khí hậu và Quản lý tài nguyên bền vững
Tiểu ban 2: Ứng dụng GIS viễn thám trong phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
Tiểu ban 3: Ứng dụng GIS, Viễn thám trong phát triển đô thị và công nghiệp
Tiểu ban 4: Công nghệ Viễn thám
Tiểu ban 5: Ứng dụng GIS, Viễn thám trong quản lý đất đai
Tiểu ban 6: Ứng dụng GIS, Viễn thám trong quản lý môi trường
Tiểu ban 7: Các công nghệ mới về GIS, GPS, đo đạc
Tiểu ban 8: Ứng dụng GIS/ SWAT
Tiểu ban 9: International presentation on GIS application
            Hội thảo GIS toàn quốc 2014, đoàn giáo viên khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp đã đến tham dự và tham gia nhiều báo cáo khoa học ở các tiểu ban, góp phần giới thiệu các sản phẩm khoa học của khoa trong ứng dụng GIS ở các lĩnh vực quản lý tài nguyên, trong quản lý đất đai và một số lĩnh vực khác.
            Dự kiến Hội thảo GIS toàn quốc 2015 sẽ được tổ chức tại trường Đại học quốc gia Hà Nội. Trong đợt tham gia Hội thảo vửa rồi, đoàn Đại học Huế đã ký kết với ban tổ chức Hội thảo GIS về việc tổ chức Hội thảo GIS toàn quốc năm 2016 tại thành phố Huế, với sự kết hợp tổ chức của hai trường Đại Học Nông Lâm Huế và trường Đại Học Khoa Học, trong đó có sự tham gia chính của khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp. Với sự ký kết thành công này, năm 2016 thành phố Huế sẽ là nơi quy tụ nhiều nhà khoa học từ tất cả các trường, các tổ chức liên quan trong cả nước, các chuyên gia về GIS từ quốc tế về tham dự Hội thảo GIS năm 2016.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here