Chuyển giao cơ sở dữ liệu đất trồng lúa xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0
436
Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 04/12/2014, tại hội trường UBND xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức buổi lễ “Chuyển giao cơ sở dữ liệu đất trồng lúa xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu khoa học của Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế, nhóm nghiên cứu khoa học của Khoa bao gồm: Thạc sĩ Trần Thị Phượng, giáo viên hướng dẫn chính, cùng với sự hỗ trợ của Thạc sĩ Nguyễn Bích Ngọc, Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh và Thạc sĩ Châu Võ Trung Thông cùng với nhóm sinh viên lớp Quản lý đất đai khóa 45 và 44 bao gồm: Phạm Thế Đồng, Phan Duy Quang, Nguyễn Thị Thúy, Phan Thị Tâm, Phạm Thị Lan Hương và Trần Duy Cường triển khai thành công đề tài: “Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất trồng lúa xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” từ tháng 5/2013 đến tháng 10/2014.
Kết quả của đề tài này đã xây dựng được bộ CSDL đất trồng lúa, bao gồm: Bản đồ hiện trạng đất trồng lúa năm 2014, bản đồ phân hạng đất trồng lúa, bản đồ năng suất lúa trung bình vụ Hè Thu và bản đồ năng suất lúa trung bình vụ Đông Xuân, bản đồ vùng đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt. Đi kèm với các bản đồ nêu trên là các thông tin mô tả chi tiết đến từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 02 xã. Tổng số 10.633 thửa đất lúa trên 54 tờ bản đồ địa chính đã được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 17/2014/TT-BTNMT về việc Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng CSDL đất trồng lúa của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ý nghĩa của đề tài này là nhằm hỗ trợ chính quyền cấp xã, huyện và các Phòng ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện tốt Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý và sử dụng đất trồng lúa và Thông tư 205/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ người dân để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh của biến đổi khí hậu.
Buổi lễ: “Chuyển giao cơ sở dữ liệu đất trồng lúa cho xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang” nhằm tri ân những tình cảm, sự giúp đỡ và tham gia nhiệt tình của các cán bộ và người dân ở 02 xã Phú Thanh và Phú Mỹ. Đồng thời để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp nói riêng, Trường Đại học Nông Lâm Huế nói chung với chính quyền các xã cũng như huyện Phú Vang.
Các sản phẩm được chuyển giao bao gồm:
UBND xã Phú Thanh và Phú Mỹ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Mỗi đơn vị nhận được 01 đĩa DVD bao gồm: CSDL đất trồng lúa; Hướng dẫn sử dụng phần mềm ArcView để quản lý và sử dụng CSDL đất trồng lúa.
Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp: 02 HTX sản xuất nông nghiệp của xã Phú Thanh, 02 HTX sản xuất nông nghiệp của xã Phú Mỹ sẽ nhận được: 01 bản đồ hiện trạng đất trồng lúa năm 2014 (bản in khổ A0), 01 quyển Báo cáo thống kê quỹ đất trồng lúa năm 2014 (bản in khổ A3), bao gồm thông tin chi tiết đến từng thửa đất và từng chủ sử dụng đất tròng lúa trong phạm vi quản lý của từng HTX.
Sau khi nhận sản phẩm được chuyển giao, ông Nguyễn Viết Mạnh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang đã đại diện phát biểu ý kiến. Ông Mạnh cho rằng CSDL đất lúa sẽ giúp cho cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương quản lý tốt hơn quỹ đất lúa trên địa bàn quản lý trong thời gian tới. Đồng thời, ông cũng mong muốn nhóm nghiên cứu, Khoa Tài nguyên đất và MTNN và Trường ĐH Nông Lâm Huế sẽ tiếp tục lựa chọn huyện Phú Vang để triển khai các hoạt động nghiên cứu, nếu được thì tiếp tục thực hiện xây dựng CSDL đất lúa cho hai xã sản xuất lúa trọng điểm trên địa bàn huyện là xã Phú Lương và Phú Hồ.
Buổi lễ đã kết thúc thành công vào lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
 
 
TS. Trần Thanh Đức – Phó trưởng khoa Tài nguyên đất & MTNN phát biểu đề dẫn tại buổi lễ
 
TS. Lê Như Cương – Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (ĐH Nông Lâm Huế) phát biểu đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
 
Thạc sỹ Trần Thị Phượng – Chủ nhiệm đề tài giới thiệu một số kết quả của đề tài và các sản phẩm chuyển giao.
 
  
Nhóm nghiên cứu và các đại biểu từ Phòng TNMT, NN&PTNN huyện Phú Vang, UBND 2 xã Phú Thanh, Phú Mỹ và cán bộ HTX của 2 xã Phú Thanh, Phú Mỹ
 
Bàn giao bộ CSDL đất trồng lúa cho đại diện phòng TN&MT, phòng NN&PTNT huyện Phú Vang
 
Bàn giao CSDL đất trồng lúa cho đại diện UBND xã Phú Thanh và Phú Mỹ
 
Nhóm nghiên cứu đề tài (Khoa TNĐ&MTNN – ĐH Nông Lâm Huế)
 
Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi lễ chuyển giao
 
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here