Quy định về làm Luận văn, Khóa luận/Báo cáo tốt nghiệp

0
210

– Quy định Đào tạo Thạc sỹ và viết Luận văn tốt nghiệp bậc Cao học

Quy định về làm Khóa luận/Báo cáo tốt nghiệp bậc Đại học và Cao đẳng.

Bản nhận xét kết quả thực tập tốt nghiệp (của cơ quan nơi sinh viên thực tập tốt nghiệp) 

– Bản tự nhận xét

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here