Danh sách cựu sinh viên lớp KHĐ45

0
158
Stt Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngành học Đã có việc làm Địa chỉ nơi làm việc Email/ số điện thoại
1 11L3131001 Nguyễn Thành Công Khoa học đất Thất nghiệp   thanhcong9893@gmail.com/
0122464789
2 11L3131002 Lê Hồng Dũng Khoa học đất Thất nghiệp   Lehongdung106@gmail.com/
01644092664
3 11L3131014 Nguyễn Trí Hoàn Khoa học đất Du học Quận Hirano, Osaka, Nhật Bản hoan.khd45@gmail.com
4 11L3131015 Trần Minh Khương Khoa học đất Công ty cổ phần môi trường Việt Nam Tp.Đà Nẵng minhkhuong0211@gmail.com/
01689100535
5 11L3131016 Trần Thị Thanh Loan Khoa học đất Thất Nghiệp   Thanhloan26393@gmail.com/
01674129544
6 11L3131029 Nguyễn Thị Bích Ngân Khoa học đất Cty cổ phần sản xuất và thương mại Việt Thiên Ngân Số 124, Đường 2/9, TP. Đà Nẵng bichngankhd@gmail.com/
0978232521
7 11L3131018 Võ Hùng Phi Khoa học đất Thất Nghiệp   phi.khd@gmail.com/
01659151227
8 11L3131019 Trần Phú Khoa học đất Thất nghiệp   tranphu62@gmail.com/
01659151363
9 11L3131020 Trần Thị Như Phương Khoa học đất Thất nghiệp   phuongtran068@gmail.com/
01678731889
10 11L3131008 Trần Văn Sơn Khoa học đất Thất nghiệp   Tranvansonhuaf@gmail.com/
01684878768
11 11L3131023 Thái Hữu Thắng Khoa học đất Thất nghiệp   Thaihuuthang92@gmail.com/
0968004321
12 11L3131024 Lê Viết Anh  Quân Khoa học đất Cty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên TP. Đà Nẵng Quanhuaf91@gmail.com/
01683793796
13 11L3131006 Nguyễn Đức  Quốc Khoa học đất Thất nghiệp   Quockhd1904@gmail.com/
01626816463

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here